Jindřich Kolorenč hostem Science Café Nové Strašecí

28. 3. 2017 19:00–21:00

Kavárna Kaffka, Palackého 43

Hostem březnového Science Café v Novém Strašecí bude Jindřich Kolorenč, laureát Ceny Neuron pro mladé vědce v oboru fyzika

Jindřich Kolorenč bude povídat na téma: Od mikroskopických zákonů kvantové mechaniky k makroskopickým vlastnostem látek.

Mnohé vlastnosti látek mohou být vypočítány přímo ze základních zákonů kvantové mechaniky (tedy ze Schrödingerovy rovnice), přičemž jediným vstupem do takových výpočtů je chemické složení dané látky. Jak takové výpočty probíhají a v čem jsou jejich limity?

Více informací získáte na stránkách Science Café. 

Science Café Nové Strašecí & Jindřich Kolorenč

Téma: Od mikroskopických zákonů kvantové mechaniky k makroskopickým vlastnostem látek