Křest knihy Příběh civilizace – prof. Bárta

3. 10. 2016 17.00

Literární kavárna Academia, Václavské nám. 34, Praha 1

Srdečně vás zveme na křest knihy profesora Miroslava Bárty PŘÍBĚH CIVILIZACE: Vzestup a pád stavitelů pyramid.

Novou knihu prof. Miroslava Bárty, který je členem naší Vědecké rady a garantem oboru společenské vědy, pokřtí prof. Evžen Neustupný, významný český archeolog, který se proslavil jako autor teorie o souvislostech mezi člověkem a artefakty a který od nás loni převzal Cenu Neuron za přínos celosvětové vědě.

Křest se koná v pondělí 3. října 2016 v 17 hodin v Literární kavárně Academia na Václavském náměstí 34, Praha 1.

Více se dozvíte v události na facebooku.

Řekli o knize:

Odborná monografie „Příběh civilizace“ mapuje události, staré téměř pět tisíc let, éru, kdy v údolí Nilu a na jeho březích vznikla velmi vyspělá civilizace... Bártova strhující kniha má ... faktický přesah i do dnešní doby ... Četné paralely s dneškem jsou nejen zjevné, ale i nanejvýš varovné. Čtěme proto Bártovu knihu pozorně a také s nadějí, že se poselství, jež nám autor sděluje nejen mezi řádky, v dohledné době nenaplní.
– Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy v Praze

Výjimečné postavení české egyptologie mezi humanitními disciplínami umožnilo Miroslavu Bártovi, aby se přes hranice pětitisícileté civilizace starého Egypta zamyslel nad civilizacemi obecně. Mnohem víc: aby zvážil perspektivy toho civilizačního prostředí, v němž jsme si zvykli žít a které se před našima očima otřásá. ... zformuloval teorii civilizační relativity a aby proti temným chmurám naznačil pootevřenou perspektivu. Důmyslnou jako odpovědná věda, nesnadnou jako lidský úděl.
– Jaroslav Pánek, historik, odborník na české a středoevropské dějiny

Již několik let mám možnost sledovat práci Miroslava Bárty a nepřestává mě fascinovat.  Slouží mu k vykreslení toho, jak se lidská společenství před tisíci let formovala, jak fungovala a také jak – a proč – zanikala. Právě obecnější úvahy o principech, jimiž se řídí životní cyklus každé civilizace, považuji za nejzajímavější aspekt nové publikace profesora Bárty.
– Petr Gazdík, místopředseda PSP ČR a předseda STAN

... „Příběh civilizace“ ... shrnuje poznatky jeho badatelské a vědecké činnosti a která nám nastavuje zrcadlo vývoje civilizací, v obecné rovině platné především pro dnešní společnost a její budoucí vývoj a umožňuje porozumět signálům, kterými jsme v současné době konfrontováni. Jeho objevy, formulované na základě historických faktů a procesů, vedou k hlubokému zamyšlení nad naší vlastní současností a budoucností a pomáhají hledat řešení. Jsem přesvědčen, že je málo vědeckých výzkumů a badatelských činností, které jsou tak aktuální a tolik přínosné, jako je vědecká práce Miroslava Bárty. 
– František Piškanin, podnikatel roku 2012 a zakladatel firmy HOPI

Důvod, proč tuto knihu číst, proč ji nikdy nikomu nepůjčit a proč se k ní vracet přitom nespočívá pouze v tom, že je to vynikající odborný a navíc pohříchu čtivě napsaný text na dané téma. Druhý důvod je ještě důležitější. Bártova brilantní analýza kolapsu staroegyptské komplexní společnosti je totiž ve skutečnosti velmi, velmi aktuální, mrazivě aktuální. Otázky, které si nad Bártovým textem klademe, proto jsou, respektive musí být silně znepokojivé pro každého, kdo je schopen vnímat, v jak dramatické době plné proměn žijeme, kdo dokáže cítit vzrušený tep naší doby a chce této době co nejlépe porozumět. 
– Martin Kovář, historik moderních dějin a prorektor Univerzity Karlovy v Praze

I když se to nezdá je náš svět ten nejlepší, ve kterém lidé kdy žili. Kritické analýzy stavu a předpovědi dalšího vývoje životního prostředí, společnosti a ekonomiky však  přinášejí vážné otázky o našem současném směřování, mnohdy i katastrofické scénáře. A tak stále usilovněji hledáme k našemu světu klíč, návod na jeho použití. Kde jinde než v historii. Kniha M. Bárty je střípkem do mozaiky, který může přemýšlivým pomoci.
– Dana Drábová, jaderný inženýr, státní úředník a místostarosta obce Pyšely

…je to napínavé čtení! Z dávné minulosti na nás promlouvá příběh, který je až mrazivě současný. ... Bártovým teoriím už naslouchají lidé z vedení států nejen v naší zemi. Miroslav Bárta nám předkládá konkrétní fakta, která ukazují, že to, co pozorujeme dnes, má paralely v minulosti… Těžko říct, zda k velkému vědeckému úspěchu autorovi gratulovat (protože se ukazuje, že měl pravdu a neústupnost se vyplatila) anebo nám všem kondolovat (protože by pro naše životy bylo mnohem jednodušší, kdyby se autor mýlil…)
– Petr Horký, režisér a polárník

Miroslav Bárta ve své knize Příběh civilizace ukazuje zlomové okamžiky v dějinách Staré říše v Egyptě a dává je do souvislosti s teorií přerušovaných rovnováh. Na historických souvislostech dokumentuje a argumenty převážně speciálních věd vysvětluje rychlost změn, které ve společnostech nastávají po obdobích relativně klidného vývoje. ... Kniha vsak není jen o civilizacích dávno minulých. ... Čtenář nemusí s Miroslavem Bártou ve všem souhlasit. Může ale přemýšlet a uzná-li to za dobré, třeba i začít něco dělat jinak. Každý z nás sám u sebe.
– Zdeněk Strakoš, matematik

Kniha Příběh Civilizace je sice napsána jedním ze současných světově nejrespektovanějších egyptologů, avšak její obsah zásadně překračuje hranice jednoho oboru. ... V době nástupu nových rizik a zároveň největší dosavadní provázanosti světa je Příběh Civilizace vynikajícím příspěvkem k pochopení procesů, jejichž zvládnutí je základním předpokladem strategického plánování a především chápaní logiky samotné podstaty fungování civilizací.
– Otakar Foltýn, důstojník Generálního štábu Armády ČR

Příběh civilizace

Srdečně vám zveme na křest knihy prof. Miroslava Bárty PŘÍBĚH CIVILIZACE: Vzestup a pád stavitelů pyramid, která je nejen o starém Egyptě a která vychází 22. září 2016.