Ocenění vědci v oboru společenské vědy

doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2017

O rytmu bubínků, hudbě z mobilů a paměti Země

více informací

RNDr. Filip Matějka, Ph.D.
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2016

Filip Matějka pomocí ekonomických teorií vysvětluje chování lidí i státu. Za přínos oboru získal Cenu Neuron pro mladé vědce 2016 a spolu s ní osobní prémii 250 tisíc korun.

více informací

prof. JUDr. PhDr. Leopold Jaroslav Pospíšil, Ph.D., DSc.
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2016

V roce 1948 uprchl do USA, protože mu v Československu po komunistickém puči hrozila smrt. Díky výzkumům právních systémů u původních národů na Aljašce a Nové Guineji se stal Leopold Pospíšil světově uznávaným antropologem. Nyní získal Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru společenských věd.

více informací

PhDr. Petr Koura, Ph.D.
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2015

Historik specializující se na české politické a kulturní dějiny 20. století, dějiny protektorátu Čechy a Morava, vzpomínkovou kulturu a filmy s historickou tematikou

více informací

prof. PhDr. Ivo Možný, CSc.
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2015

Idea rovnosti, uplatněna dogmaticky na rovnost mužů a žen, vede ke krizi maskulinity, takže k bezdětnosti: chybějí otcové, říká profesor sociologie a sociální filosofie Ivo Možný. Za svojí dosavadní badatelskou činnost převzal Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru společenských věd.

více informací

prof. PhDr. Evžen Neustupný, CSc.
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2014

Archeolog Evžen Neustupný nejprve zkoumal, jak žili lidé na území Evropy v pravěku. Poté se proslavil jako autor teorie o souvislostech mezi člověkem a artefakty – předměty vytvořenými účelně lidskou rukou. Nyní převzal Cenu Neuron za přínos celosvětové vědě v oboru společenských věd.

více informací

doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2014

Díky jeho výzkumu bude možné objasnit například dopad ekonomické krize na společnost nebo upravit sociální politiku státu.

více informací

prof. Jan Vaňous, M.Phil., M.A., Ph.D.
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2013

V době studené války pracoval mj. v týmu, který pro americkou vládu připravoval studii zda a za jak dlouho lze ekonomicky vyčerpat Sovětský svaz.

více informací

prof. Jan Švejnar, Ph.D., M.A.
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2012

Zabývá se ekonomikou rozvojových zemí a strategií ekonomických transformací. V letech 1992-1998 působil jako zakládající ředitel Národohospodářského ústavu AV ČR, kde dosud pracuje jako vedoucí vědecký pracovník a vede Think Tank IDEA, který založil v roce 2009.

více informací

Mgr. Jakub Steiner, Ph.D.
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2012

Věnuje se teoretické ekonomii, především teorii her. Hledá příčiny, které v nedávných letech vyvolaly ekonomickou krizi ve Spojených státech a v Evropě. Od září roku 2011 působí v CERGE-EI.

více informací

prof. Jan Kmenta, Ph.D.
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2011

Jeden z nejvýznamnějších ekonomů českého původu na poli ekonometrie. V tomto oboru se zařadil v 70. letech mezi světovou špičku. Emeritní profesor ekonomie Michiganské univerzity, příležitostně přednáší také na pražském institutu CERGE-EI.

více informací

Mgr. Julie Chytilová, Ph.D.
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2011

Zkoumá mikroekonomické příčiny chudoby v rozvojových zemích. Sleduje například vliv vzdělání na trpělivost a efekt prožitku válečného konfliktu na sociální chování.

více informací

RNDr. Ing. Oldřich Vašíček
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2010

Autor modelu popisujícího dynamiku úrokových měr, mezi ekonomy známý jako Vašíčkův model. Průlomový článek na toto téma, publikovaný roku 1977 v Journal of Financial Economics má téměř pět tisíc citací. Po okupaci Československa v roce 1968 emigroval do USA.

více informací

Mgr. Michal Pakoš, Ph.D.
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2010

Zabývá se empirickou makroekonomií, obecnou teorií oceňování aktivit, zejména s asymetrickými informacemi a kvantitativní finanční ekonomikou.

více informací