Ocenění vědci v oboru medicína

Mgr. Helena Fulková, Ph.D.
medicína

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2016

Helena Fulková jako první z Česka naklonovala myš, čímž pomohla nahlédnout do mechanismu reprodukcí a reprogramování buněk. Za přínos oboru získala Cenu Neuron pro mladé vědce 2016 a spolu s ní osobní prémii 250 tisíc korun.

více informací

prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc., FESC
medicína

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2016

Profesor Milan Šamánek velmi podstatně přispěl k založení Dětského kardiocentra v roce 1977 v Praze. Tehdy šlo o jediné zařízení tohoto typu na světě. Jako přednosta kardiocentra prosadil převratné diagnostické a léčebné postupy. Díky tomu se podařilo snížit úmrtnost dětí s vrozenými srdečními vadami z původních 10 % na necelé 1 %. Nyní získal Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru medicína.

více informací

doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.
medicína

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2015

Docent lékařské mikrobiologie a manažer nově otevřeného Biomedicínského centra Lékařské fakulty UK v Plzni

více informací

prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.
medicína

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2015

Prof. Josef Koutecký, laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2015 v oboru medicína, je zakladatelem české dětské onkologie.

více informací

dr. Bohdan Pomahač, M. D.
medicína

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2014

Český plastický chirurg, který jako první provedl v Americe úplnou transplantaci obličeje.

více informací

doc. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.
medicína

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2014

Výsledky jeho výzkumu mohou posloužit k vývoji léku, který podstatně zkrátí dobu léčby některých virových nemocí, například chřipky nebo rýmy.

více informací

prof. Jiří J. Vítek, MD, Ph.D.
medicína

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2013

Vyvinul nový typ lékařského přístroje – katetr, kterým lze, zejména u starších pacientů, snadněji a rychleji vyšetřit krční tepny a cévy v mozku.

více informací

prof. RNDr. MUDr. Marek Malík, DrSc.
medicína

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2012

Věnuje se výzkumu, při kterém sleduje, jak léky ovlivňují srdeční činnost.

více informací

prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.
medicína

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2012

Zkoumá roli imunitního systému při kontrole nádorového bujení. Jeho tým vyvinul a nyní připravuje klinické zkoušky preparátů, které stimulují imunitní odpověď proti karcinomu prostaty a vaječníků.

více informací

prof. MUDr. Tomáš Klíma, M.D., Ph.D.
medicína

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2011

Americký lékař českého původu, přední odborník v oblasti transplantační medicíny a histologického popisu odmítnutí štěpu. V roce 1991 zahájil výměnný program pro české lékaře na špičkových amerických medicínských pracovištích.

více informací

doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.
medicína

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2011

Zabývá se problematikou diagnostiky a sledování dětských leukemií spolu se specifickými otázkami původu a příčin tohoto onemocnění.

více informací

prof. MUDr. Jiří Bartek, DrSc., dr. h. c. mult.
medicína

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2010

Posledních 20 let vede laboratoř Cell Cycle and Cancer ve výzkumném ústavu Danish Cancer Society v Kodani. Jeho tým objevil přirozené bariéry, které brání změně normálních buněk ve zhoubné; tento poznatek ovlivnil diagnostiku a léčbu rakoviny.

více informací

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
medicína

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2010

Zkoumá mechanizmy a léčbu otravy krve, na kterou umírá až 75 procent pacientů na jednotkách intezivní péče. Spoludržitel českého patentu na snižování srážlivosti krve během dialýzy.

více informací