Ocenění vědci v oboru matematika

doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D.
matematika

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2017

Má rád dlouhé cesty. Jen tak dokáže najít ty nejkratší

více informací

Mgr. Emil Jeřábek, Ph.D.
matematika

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2016

Emil Jeřábek se zabývá matematickou logikou, která je základem matematiky a informatiky, a přiznává, že se občas spoléhá i na intuici. Za přínos oboru získal Cenu Neuron pro mladé vědce 2016 a spolu s ní osobní prémii 250 tisíc korun.

více informací

prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc.
matematika

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2016

Profesor Pavel Exner se zabývá matematickou fyzikou – oborem, ve kterém získal mezinárodní věhlas. Jako jeden z nejuznávanějších českých badatelů se podílel na založení Evropské výzkumné rady (ERC), která uděluje těm nejlepším vědcům velkorysé granty. Teprve před dvěma lety skončilo jeho funkční období v pozici viceprezidenta. V současnosti je prezidentem Evropské matematické společnosti. Nyní obdržel Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru matematika.

více informací

doc. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D.
matematika

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2015

Matematik pracující na teorii deformací těles

více informací

prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc.
matematika

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2015

Profesor Eduard Feireisl, laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2015 v oboru matematika, pracuje na teorii, která umožní studovat modely proudících kapalin.

více informací

prof. Ing. Dr. Ivo Babuška, DrSc., Dr. hon. mult.
matematika

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2014

Česko-americký matematik a stavební inženýr, který se proslavil aplikovanou numerickou matematikou.

více informací

Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.
matematika

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2014

Zabývá se matematickou fyzikou a jeho poznatky slouží mimo jiné k matematicky konzistentnímu formulování např. kvantové mechaniky.

více informací

prof. RNDr. Vojtěch Rödl, CSc.
matematika

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2013

První český matematik, který byl pozván přednést jednu z hlavních plenárních přednášek na světovém kongresu všech matematiků.

více informací

prof. RNDr. Miroslav Fiedler, DrSc.
matematika

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2012

Světově uznávaný matematik. Výsledky jeho výzkumu v oboru numerické lineární algebry, teorie grafů a matic přispěly nepřímo k vývoji Googlu.

více informací

Mgr. Libor Barto, Ph.D.
matematika

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2012

Věnuje se matematické a teoretické informatice. Výsledky jeho výzkumu jednou mohou posloužit k vývoji výkonnějších algoritmů pro počítače.

více informací

prof. Robin Thomas
matematika

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2011

Český matematik, v roce 1994 (spolu s Neilem Robertsonem a Paulem Seymourem) vyřešil Hadwigerovu domněnku pro grafy a v roce 2009 vyřešil Bergerovu domněnku.

více informací

doc. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
matematika

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2011

Zabývá se kombinatorikou, teorií grafů a teoretickou informatikou, mj. vyřešil známý tzv. Havlův problém. Napsal již přes 40 publikací v impaktovaných mezinárodních časopisech.

více informací

prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.
matematika

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2010

Zkoumá vlastnosti, rizika a slabiny internetové sítě. Pod jeho vedením vzniklo na MFF UK světové centrum pro diskrétní matematiku, kombinatoriku a teoretickou informatiku.

více informací

Prof. Daniel Kráľ
matematika

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2010

Zabývá se teorií grafů, zkoumá vlastnosti objektů, které jsou v nějakém smyslu extrémní, například jak určit počet silnic, které nejen spojují města, ale splňují ještě jiné podmínky.

více informací