2015

doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.
medicína

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2015

Docent lékařské mikrobiologie a manažer nově otevřeného Biomedicínského centra Lékařské fakulty UK v Plzni

více informací

PhDr. Petr Koura, Ph.D.
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2015

Historik specializující se na české politické a kulturní dějiny 20. století, dějiny protektorátu Čechy a Morava, vzpomínkovou kulturu a filmy s historickou tematikou

více informací

Dr.-Ing. Jan Macák
chemie

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2015

Chemik, který je spoluautorem světově unikátní metody jak vyrábět nanotrubičky trubičky z oxidu titaničitého.

více informací

doc. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D.
matematika

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2015

Matematik pracující na teorii deformací těles

více informací

Mgr. Hynek Němec, Ph.D.
fyzika

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2015

Fyzik, který chce přispět k vývoji fotovoltaických článků z nanočástic

více informací

prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc.
matematika

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2015

Profesor Eduard Feireisl, laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2015 v oboru matematika, pracuje na teorii, která umožní studovat modely proudících kapalin.

více informací

prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.
medicína

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2015

Prof. Josef Koutecký, laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2015 v oboru medicína, je zakladatelem české dětské onkologie.

více informací

prof. Petr Hořava, Ph.D.
fyzika

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2015

Teoretická fyzika stojí na prahu úžasných objevů a nevíme dne ani hodiny, kdy k nim dojde, říká Petr Hořava, zabývající se teorií strun. Za svojí dosavadní činnost převzal Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru fyzika.

více informací

prof. RNDr. Josef Paldus, DrSc., dr. h. c., FRSC
chemie

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2015

„Po ruské okupaci v roce 1968 jsem odjel do Kanady a stále váhal, jestli se vrátit. Pak nás krajany pozval nový československý velvyslanec na schůzku. Brzy jsme pochopili, kam společenský vývoj míří a většina z nás se rozhodla zůstat,“ vzpomíná na svojí vědeckou dráhu za oceánem profesor Josef Paldus z University of Waterloo v Kanadě. Nyní převezme Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru chemie.

více informací

prof. PhDr. Ivo Možný, CSc.
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2015

Idea rovnosti, uplatněna dogmaticky na rovnost mužů a žen, vede ke krizi maskulinity, takže k bezdětnosti: chybějí otcové, říká profesor sociologie a sociální filosofie Ivo Možný. Za svojí dosavadní badatelskou činnost převzal Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru společenských věd.

více informací