2014

prof. Ing. Dr. Ivo Babuška, DrSc., Dr. hon. mult.
matematika

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2014

Česko-americký matematik a stavební inženýr, který se proslavil aplikovanou numerickou matematikou.

více informací

prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c.
fyzika

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2014

Český vědec a fyzik, který se zabývá kosmologií, obecnou teorií relativity, astrofyzikou a historií, a filozofií fyziky 20. století.

více informací

prof. RNDr. Jiří Čížek, DrSc., dr. h. c., FRSC
chemie

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2014

Český vědec žijící v Kanadě, který byl v roce 1998 nominován na Nobelovu cenu. Jeho specializací je kvantová chemie, metoda vázaných klastrů.

více informací

prof. PhDr. Evžen Neustupný, CSc.
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2014

Archeolog Evžen Neustupný nejprve zkoumal, jak žili lidé na území Evropy v pravěku. Poté se proslavil jako autor teorie o souvislostech mezi člověkem a artefakty – předměty vytvořenými účelně lidskou rukou. Nyní převzal Cenu Neuron za přínos celosvětové vědě v oboru společenských věd.

více informací

dr. Bohdan Pomahač, M. D.
medicína

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2014

Český plastický chirurg, který jako první provedl v Americe úplnou transplantaci obličeje.

více informací

Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.
matematika

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2014

Zabývá se matematickou fyzikou a jeho poznatky slouží mimo jiné k matematicky konzistentnímu formulování např. kvantové mechaniky.

více informací

doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2014

Díky jeho výzkumu bude možné objasnit například dopad ekonomické krize na společnost nebo upravit sociální politiku státu.

více informací

prof. Jana Roithová, Ph.D.
chemie

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2014

Zkoumá reakce organických prvků s katalyzátory. Její poznatky jednou umožní například úsporu energie, nebo vývoj nových postupů při výrobě léků.

více informací

doc. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.
medicína

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2014

Výsledky jeho výzkumu mohou posloužit k vývoji léku, který podstatně zkrátí dobu léčby některých virových nemocí, například chřipky nebo rýmy.

více informací

RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
fyzika

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2014

Díky jeho výzkumu vesmíru lépe porozumíme vlastnostem černých děr a struktuře neutronových hvězd.

více informací