doc. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.

Držitel Neuron Impulsu 2012

Zaměřuje se na výzkum mechanizmů, které jsou odpovědné za vznik epileptických záchvatů, poznatky umožní předpovídat příchod záchvatů a celkově cílenější léčbu epilepsie.

Epilepsií trpí v Česku asi 75 tisíc lidí. V jejich mozku existují buňky, které se chovají jako fotbaloví fanoušci vyvolávající v hledišti mexickou vlnu. Bez jakéhokoliv výrazného podnětu začne být náhle skupina neuronů v tzv. epileptickém ohnisku přehnaně aktivní a po chvíli strhne k patologické činnosti většinu buněk v nervové centrále. Pacient dostává záchvat.

Odborníci zatím nevědí, co způsobuje přeměnu normálních neuronů v epileptické, jak jsou v ohnisku uspořádány a jak spolu komunikují. Není jasné, co vyvolává rozšíření epileptické aktivity mimo oblast ohniska. Odpovědi na tyto otázky hledá řada týmů po celém světě. Mezi nimi také skupina Přemysla Jirušky z Oddělení vývojové epileptologie Fyziologického ústavu AV ČR. Na bádání nyní získal medicínský grant Nadačního fondu Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu za rok 2012.

„Pokud pochopíme změny v chování epileptických neuronů ještě předtím, než vznikne záchvat, a zjistíme, jakým způsobem strhávají zdravé buňky do epileptické aktivity, otevřel by se prostor pro vývoj nových léčebných postupů. Ty by umožnily zastavit „mexickou vlnu“ hned v zárodku, či dokonce vzniku záchvatu předcházet,“ říká Jiruška.

Týmu, ve kterém pracuje, se jako jednomu z prvních podařilo prokázat, že lze rozpoznat určité změny v chování neuronů před vznikem záchvatu. Tyto poznatky mohou přispět k vývoji zařízení, které by pacienta mohlo včas varovat, že se blíží záchvat. „Odstranila by se tak jedna ze základních negativních vlastností záchvatů – jejich nepředvídatelnost,“ říká Jiruška.

Výzkum českého týmu přispěje také k vyšší efektivnosti léčby s pomocí skalpelu. Než se totiž chirurg rozhodne k zákroku, musí co nejpřesněji rozpoznat hranice oblasti, kde se nacházejí epileptické neurony. Poznatky z Fyziologického ústavu Akademie věd mohou pomoci ještě přesněji určovat rozsah ohniska. Chirurg by pak nemusel odebírat tolik mozkové tkáně a výsledek operace by přitom přinesl větší efekt.

„Abychom mohli naše poznatky přenést do klinické praxe, spolupracujeme s předními epileptochirurgickými pracovišti. V České republice to je Centrum pro epilepsie Motol, v zahraničí Mayo Clinic v USA či Samsung Medical Center v Jižní Koreji,“ říká Přemysl Jiruška.

Napsali o něm:

Záznam vystoupení doc. MUDr. Přemysla Jirušky na Science Café:

doc. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.

Narodil se v roce 1976. Po absolvování 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze působil dále na této fakultě na Klinice dětské neurologie na Ústavu fyziologie. Po obhajobě dizertační práce se věnoval sedm let výzkumu ve skupině profesora Jefferyse na University of Birmingham. V současnosti pracuje jako vědecký pracovník ve Fyziologickém ústavu Akademie věd ČR. Od samého počátku vědecké kariéry se zaměřuje na výzkum mechanizmů, které jsou odpovědné za vznik epileptických záchvatů.