2012

prof. RNDr. Miroslav Fiedler, DrSc.
matematika

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2012

Světově uznávaný matematik. Výsledky jeho výzkumu v oboru numerické lineární algebry, teorie grafů a matic přispěly nepřímo k vývoji Googlu.

více informací

prof. RNDr. MUDr. Marek Malík, DrSc.
medicína

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2012

Věnuje se výzkumu, při kterém sleduje, jak léky ovlivňují srdeční činnost.

více informací

prof. Jan Švejnar, Ph.D., M.A.
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2012

Zabývá se ekonomikou rozvojových zemí a strategií ekonomických transformací. V letech 1992-1998 působil jako zakládající ředitel Národohospodářského ústavu AV ČR, kde dosud pracuje jako vedoucí vědecký pracovník a vede Think Tank IDEA, který založil v roce 2009.

více informací

Mgr. Libor Barto, Ph.D.
matematika

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2012

Věnuje se matematické a teoretické informatice. Výsledky jeho výzkumu jednou mohou posloužit k vývoji výkonnějších algoritmů pro počítače.

více informací

Mgr. Jakub Steiner, Ph.D.
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2012

Věnuje se teoretické ekonomii, především teorii her. Hledá příčiny, které v nedávných letech vyvolaly ekonomickou krizi ve Spojených státech a v Evropě. Od září roku 2011 působí v CERGE-EI.

více informací

prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.
medicína

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2012

Zkoumá roli imunitního systému při kontrole nádorového bujení. Jeho tým vyvinul a nyní připravuje klinické zkoušky preparátů, které stimulují imunitní odpověď proti karcinomu prostaty a vaječníků.

více informací