2011

prof. MUDr. Tomáš Klíma, M.D., Ph.D.
medicína

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2011

Americký lékař českého původu, přední odborník v oblasti transplantační medicíny a histologického popisu odmítnutí štěpu. V roce 1991 zahájil výměnný program pro české lékaře na špičkových amerických medicínských pracovištích.

více informací

prof. Jan Kmenta, Ph.D.
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2011

Jeden z nejvýznamnějších ekonomů českého původu na poli ekonometrie. V tomto oboru se zařadil v 70. letech mezi světovou špičku. Emeritní profesor ekonomie Michiganské univerzity, příležitostně přednáší také na pražském institutu CERGE-EI.

více informací

prof. Robin Thomas
matematika

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2011

Český matematik, v roce 1994 (spolu s Neilem Robertsonem a Paulem Seymourem) vyřešil Hadwigerovu domněnku pro grafy a v roce 2009 vyřešil Bergerovu domněnku.

více informací

Mgr. Julie Chytilová, Ph.D.
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2011

Zkoumá mikroekonomické příčiny chudoby v rozvojových zemích. Sleduje například vliv vzdělání na trpělivost a efekt prožitku válečného konfliktu na sociální chování.

více informací

doc. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
matematika

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2011

Zabývá se kombinatorikou, teorií grafů a teoretickou informatikou, mj. vyřešil známý tzv. Havlův problém. Napsal již přes 40 publikací v impaktovaných mezinárodních časopisech.

více informací

doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.
medicína

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2011

Zabývá se problematikou diagnostiky a sledování dětských leukemií spolu se specifickými otázkami původu a příčin tohoto onemocnění.

více informací