2010

prof. MUDr. Jiří Bartek, DrSc., dr. h. c. mult.
medicína

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2010

Posledních 20 let vede laboratoř Cell Cycle and Cancer ve výzkumném ústavu Danish Cancer Society v Kodani. Jeho tým objevil přirozené bariéry, které brání změně normálních buněk ve zhoubné; tento poznatek ovlivnil diagnostiku a léčbu rakoviny.

více informací

prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.
matematika

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2010

Zkoumá vlastnosti, rizika a slabiny internetové sítě. Pod jeho vedením vzniklo na MFF UK světové centrum pro diskrétní matematiku, kombinatoriku a teoretickou informatiku.

více informací

RNDr. Ing. Oldřich Vašíček
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2010

Autor modelu popisujícího dynamiku úrokových měr, mezi ekonomy známý jako Vašíčkův model. Průlomový článek na toto téma, publikovaný roku 1977 v Journal of Financial Economics má téměř pět tisíc citací. Po okupaci Československa v roce 1968 emigroval do USA.

více informací

Prof. Daniel Kráľ
matematika

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2010

Zabývá se teorií grafů, zkoumá vlastnosti objektů, které jsou v nějakém smyslu extrémní, například jak určit počet silnic, které nejen spojují města, ale splňují ještě jiné podmínky.

více informací

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
medicína

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2010

Zkoumá mechanizmy a léčbu otravy krve, na kterou umírá až 75 procent pacientů na jednotkách intezivní péče. Spoludržitel českého patentu na snižování srážlivosti krve během dialýzy.

více informací

Mgr. Michal Pakoš, Ph.D.
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2010

Zabývá se empirickou makroekonomií, obecnou teorií oceňování aktivit, zejména s asymetrickými informacemi a kvantitativní finanční ekonomikou.

více informací