Laureáti Ceny Neuron

doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D.
matematika

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2017

Má rád dlouhé cesty. Jen tak dokáže najít ty nejkratší

více informací

doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2017

O rytmu bubínků, hudbě z mobilů a paměti Země

více informací

Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus
fyzika

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2017

Odhalil vodík i nejdelší solnou jeskyni na světě

více informací

doc. Ing. Daniel Sýkora, Ph.D.
computer science - informatika

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2017

Pán večerníčků, kterého chtěl Hollywood

více informací

doc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
biologie

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2017

Hrdý Slezan, který miluje folklór a má fobii z žab

více informací

prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.
chemie

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2016

Petr Slavíček získává detailní pohled na ultrarychlé děje v molekulách. Za přínos oboru získal Cenu Neuron pro mladé vědce 2016 a spolu s ní osobní prémii 250 tisíc korun.

více informací

Mgr. Helena Fulková, Ph.D.
medicína

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2016

Helena Fulková jako první z Česka naklonovala myš, čímž pomohla nahlédnout do mechanismu reprodukcí a reprogramování buněk. Za přínos oboru získala Cenu Neuron pro mladé vědce 2016 a spolu s ní osobní prémii 250 tisíc korun.

více informací

RNDr. Filip Matějka, Ph.D.
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2016

Filip Matějka pomocí ekonomických teorií vysvětluje chování lidí i státu. Za přínos oboru získal Cenu Neuron pro mladé vědce 2016 a spolu s ní osobní prémii 250 tisíc korun.

více informací

Mgr. Emil Jeřábek, Ph.D.
matematika

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2016

Emil Jeřábek se zabývá matematickou logikou, která je základem matematiky a informatiky, a přiznává, že se občas spoléhá i na intuici. Za přínos oboru získal Cenu Neuron pro mladé vědce 2016 a spolu s ní osobní prémii 250 tisíc korun.

více informací

Mgr. Pavel Plevka, Ph.D.
biologie

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2016

Pavel Plevka odhaluje slabá místa pikornavirů, které způsobují běžná nachlazení, ale i nebezpečné záněty mozku. Za přínos oboru získal Cenu Neuron pro mladé vědce 2016 a spolu s ní osobní prémii 250 tisíc korun.

více informací

Mgr. Jindřich Kolorenč, Ph.D.
fyzika

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2016

Jindřich Kolorenč se zabývá počítačovými simulacemi, pomocí kterých je možné určovat chování látek a materiálů na základě znalosti jen základních fyzikálních zákonů. Za přínos oboru získal Cenu Neuron pro mladé vědce 2016 a spolu s ní osobní prémii 250 tisíc korun.

více informací

prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc.
matematika

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2016

Profesor Pavel Exner se zabývá matematickou fyzikou – oborem, ve kterém získal mezinárodní věhlas. Jako jeden z nejuznávanějších českých badatelů se podílel na založení Evropské výzkumné rady (ERC), která uděluje těm nejlepším vědcům velkorysé granty. Teprve před dvěma lety skončilo jeho funkční období v pozici viceprezidenta. V současnosti je prezidentem Evropské matematické společnosti. Nyní obdržel Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru matematika.

více informací

prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc., FESC
medicína

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2016

Profesor Milan Šamánek velmi podstatně přispěl k založení Dětského kardiocentra v roce 1977 v Praze. Tehdy šlo o jediné zařízení tohoto typu na světě. Jako přednosta kardiocentra prosadil převratné diagnostické a léčebné postupy. Díky tomu se podařilo snížit úmrtnost dětí s vrozenými srdečními vadami z původních 10 % na necelé 1 %. Nyní získal Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru medicína.

více informací

prof. RNDr. Jan Peřina, DrSc.
fyzika

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2016

Klukovské sny bývají rozličné – někdo touží stát se pilotem, jiný popelářem. Jan Peřina chtěl být od útlého věku fyzikem. Už na základní škole často věděl víc než učitelka fyziky. Ovšem jako dítě „kulaka“ měl v komunistickém režimu cestu k dalšímu vzdělání dost komplikovanou. Zažil i chvíle, kdy málem skončil jako nádeník. Naštěstí potkal lidi, kteří mu pomohli, aby pak vlastní pílí dosáhl mezinárodního uznání. Nyní převzal Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru fyzika.

více informací

prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc.
biologie

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2016

Rakovinu mohou vyvolat tzv. retroviry, když přenesou svojí genetickou informaci do zdravé buňky a ta se změní ve zhoubnou. Této hypotéze profesora Jana Svobody věřil v 60. letech minulého století málokdo. Nakonec jeho myšlenku potvrdili američtí vědci a dostali za to Nobelovu cenu. Otevřeli tak cestu k novému způsobu léčby rakoviny. Profesor Jan Svoboda nyní převzal Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru biologie.

více informací

prof. JUDr. PhDr. Leopold Jaroslav Pospíšil, Ph.D., DSc.
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2016

V roce 1948 uprchl do USA, protože mu v Československu po komunistickém puči hrozila smrt. Díky výzkumům právních systémů u původních národů na Aljašce a Nové Guineji se stal Leopold Pospíšil světově uznávaným antropologem. Nyní získal Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru společenských věd.

více informací

prof. Josef Michl, Ph.D.
chemie

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2016

Chemik profesor Josef Michl patří mezi nejcitovanější české vědce. Po okupaci v srpnu 1968 zůstal v zahraničí. Působil na vysokých školách v Dánsku a v USA, od roku 1991 přednáší na University of Colorado Boulder. Vede tým, který vytvořil chemickou stavebnici z molekul, a zkouší vyvinout materiály pro účinnější a levnější solární panely. Je autorem stovek vědeckých prací, několika knih a patentů. Nyní převzal Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru chemie.

více informací

doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.
medicína

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2015

Docent lékařské mikrobiologie a manažer nově otevřeného Biomedicínského centra Lékařské fakulty UK v Plzni

více informací

PhDr. Petr Koura, Ph.D.
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2015

Historik specializující se na české politické a kulturní dějiny 20. století, dějiny protektorátu Čechy a Morava, vzpomínkovou kulturu a filmy s historickou tematikou

více informací

Dr.-Ing. Jan Macák
chemie

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2015

Chemik, který je spoluautorem světově unikátní metody jak vyrábět nanotrubičky trubičky z oxidu titaničitého.

více informací

doc. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D.
matematika

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2015

Matematik pracující na teorii deformací těles

více informací

Mgr. Hynek Němec, Ph.D.
fyzika

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2015

Fyzik, který chce přispět k vývoji fotovoltaických článků z nanočástic

více informací

prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc.
matematika

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2015

Profesor Eduard Feireisl, laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2015 v oboru matematika, pracuje na teorii, která umožní studovat modely proudících kapalin.

více informací

prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.
medicína

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2015

Prof. Josef Koutecký, laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2015 v oboru medicína, je zakladatelem české dětské onkologie.

více informací

prof. Petr Hořava, Ph.D.
fyzika

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2015

Teoretická fyzika stojí na prahu úžasných objevů a nevíme dne ani hodiny, kdy k nim dojde, říká Petr Hořava, zabývající se teorií strun. Za svojí dosavadní činnost převzal Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru fyzika.

více informací

prof. RNDr. Josef Paldus, DrSc., dr. h. c., FRSC
chemie

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2015

„Po ruské okupaci v roce 1968 jsem odjel do Kanady a stále váhal, jestli se vrátit. Pak nás krajany pozval nový československý velvyslanec na schůzku. Brzy jsme pochopili, kam společenský vývoj míří a většina z nás se rozhodla zůstat,“ vzpomíná na svojí vědeckou dráhu za oceánem profesor Josef Paldus z University of Waterloo v Kanadě. Nyní převezme Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru chemie.

více informací

prof. PhDr. Ivo Možný, CSc.
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2015

Idea rovnosti, uplatněna dogmaticky na rovnost mužů a žen, vede ke krizi maskulinity, takže k bezdětnosti: chybějí otcové, říká profesor sociologie a sociální filosofie Ivo Možný. Za svojí dosavadní badatelskou činnost převzal Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru společenských věd.

více informací

prof. Ing. Dr. Ivo Babuška, DrSc., Dr. hon. mult.
matematika

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2014

Česko-americký matematik a stavební inženýr, který se proslavil aplikovanou numerickou matematikou.

více informací

prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c.
fyzika

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2014

Český vědec a fyzik, který se zabývá kosmologií, obecnou teorií relativity, astrofyzikou a historií, a filozofií fyziky 20. století.

více informací

prof. RNDr. Jiří Čížek, DrSc., dr. h. c., FRSC
chemie

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2014

Český vědec žijící v Kanadě, který byl v roce 1998 nominován na Nobelovu cenu. Jeho specializací je kvantová chemie, metoda vázaných klastrů.

více informací

prof. PhDr. Evžen Neustupný, CSc.
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2014

Archeolog Evžen Neustupný nejprve zkoumal, jak žili lidé na území Evropy v pravěku. Poté se proslavil jako autor teorie o souvislostech mezi člověkem a artefakty – předměty vytvořenými účelně lidskou rukou. Nyní převzal Cenu Neuron za přínos celosvětové vědě v oboru společenských věd.

více informací

dr. Bohdan Pomahač, M. D.
medicína

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2014

Český plastický chirurg, který jako první provedl v Americe úplnou transplantaci obličeje.

více informací

Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.
matematika

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2014

Zabývá se matematickou fyzikou a jeho poznatky slouží mimo jiné k matematicky konzistentnímu formulování např. kvantové mechaniky.

více informací

doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2014

Díky jeho výzkumu bude možné objasnit například dopad ekonomické krize na společnost nebo upravit sociální politiku státu.

více informací

prof. Jana Roithová, Ph.D.
chemie

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2014

Zkoumá reakce organických prvků s katalyzátory. Její poznatky jednou umožní například úsporu energie, nebo vývoj nových postupů při výrobě léků.

více informací

doc. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.
medicína

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2014

Výsledky jeho výzkumu mohou posloužit k vývoji léku, který podstatně zkrátí dobu léčby některých virových nemocí, například chřipky nebo rýmy.

více informací

RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
fyzika

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2014

Díky jeho výzkumu vesmíru lépe porozumíme vlastnostem černých děr a struktuře neutronových hvězd.

více informací

prof. RNDr. Vojtěch Rödl, CSc.
matematika

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2013

První český matematik, který byl pozván přednést jednu z hlavních plenárních přednášek na světovém kongresu všech matematiků.

více informací

prof. Jan Vaňous, M.Phil., M.A., Ph.D.
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2013

V době studené války pracoval mj. v týmu, který pro americkou vládu připravoval studii zda a za jak dlouho lze ekonomicky vyčerpat Sovětský svaz.

více informací

prof. RNDr. Bedřich Velický, CSc.
fyzika

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2013

Uznávaný teoretický fyzik v oblasti elektronové struktury pevných látek.

více informací

prof. Jiří J. Vítek, MD, Ph.D.
medicína

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2013

Vyvinul nový typ lékařského přístroje – katetr, kterým lze, zejména u starších pacientů, snadněji a rychleji vyšetřit krční tepny a cévy v mozku.

více informací

prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., Dr. h. c.
chemie

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2013

Český fyzikální chemik, bývalý předseda Akademie věd ČR.

více informací

prof. RNDr. Miroslav Fiedler, DrSc.
matematika

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2012

Světově uznávaný matematik. Výsledky jeho výzkumu v oboru numerické lineární algebry, teorie grafů a matic přispěly nepřímo k vývoji Googlu.

více informací

prof. RNDr. MUDr. Marek Malík, DrSc.
medicína

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2012

Věnuje se výzkumu, při kterém sleduje, jak léky ovlivňují srdeční činnost.

více informací

prof. Jan Švejnar, Ph.D., M.A.
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2012

Zabývá se ekonomikou rozvojových zemí a strategií ekonomických transformací. V letech 1992-1998 působil jako zakládající ředitel Národohospodářského ústavu AV ČR, kde dosud pracuje jako vedoucí vědecký pracovník a vede Think Tank IDEA, který založil v roce 2009.

více informací

Mgr. Libor Barto, Ph.D.
matematika

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2012

Věnuje se matematické a teoretické informatice. Výsledky jeho výzkumu jednou mohou posloužit k vývoji výkonnějších algoritmů pro počítače.

více informací

Mgr. Jakub Steiner, Ph.D.
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2012

Věnuje se teoretické ekonomii, především teorii her. Hledá příčiny, které v nedávných letech vyvolaly ekonomickou krizi ve Spojených státech a v Evropě. Od září roku 2011 působí v CERGE-EI.

více informací

prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.
medicína

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2012

Zkoumá roli imunitního systému při kontrole nádorového bujení. Jeho tým vyvinul a nyní připravuje klinické zkoušky preparátů, které stimulují imunitní odpověď proti karcinomu prostaty a vaječníků.

více informací

prof. MUDr. Tomáš Klíma, M.D., Ph.D.
medicína

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2011

Americký lékař českého původu, přední odborník v oblasti transplantační medicíny a histologického popisu odmítnutí štěpu. V roce 1991 zahájil výměnný program pro české lékaře na špičkových amerických medicínských pracovištích.

více informací

prof. Jan Kmenta, Ph.D.
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2011

Jeden z nejvýznamnějších ekonomů českého původu na poli ekonometrie. V tomto oboru se zařadil v 70. letech mezi světovou špičku. Emeritní profesor ekonomie Michiganské univerzity, příležitostně přednáší také na pražském institutu CERGE-EI.

více informací

prof. Robin Thomas
matematika

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2011

Český matematik, v roce 1994 (spolu s Neilem Robertsonem a Paulem Seymourem) vyřešil Hadwigerovu domněnku pro grafy a v roce 2009 vyřešil Bergerovu domněnku.

více informací

Mgr. Julie Chytilová, Ph.D.
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2011

Zkoumá mikroekonomické příčiny chudoby v rozvojových zemích. Sleduje například vliv vzdělání na trpělivost a efekt prožitku válečného konfliktu na sociální chování.

více informací

doc. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
matematika

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2011

Zabývá se kombinatorikou, teorií grafů a teoretickou informatikou, mj. vyřešil známý tzv. Havlův problém. Napsal již přes 40 publikací v impaktovaných mezinárodních časopisech.

více informací

doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.
medicína

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2011

Zabývá se problematikou diagnostiky a sledování dětských leukemií spolu se specifickými otázkami původu a příčin tohoto onemocnění.

více informací

prof. MUDr. Jiří Bartek, DrSc., dr. h. c. mult.
medicína

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2010

Posledních 20 let vede laboratoř Cell Cycle and Cancer ve výzkumném ústavu Danish Cancer Society v Kodani. Jeho tým objevil přirozené bariéry, které brání změně normálních buněk ve zhoubné; tento poznatek ovlivnil diagnostiku a léčbu rakoviny.

více informací

prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.
matematika

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2010

Zkoumá vlastnosti, rizika a slabiny internetové sítě. Pod jeho vedením vzniklo na MFF UK světové centrum pro diskrétní matematiku, kombinatoriku a teoretickou informatiku.

více informací

RNDr. Ing. Oldřich Vašíček
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2010

Autor modelu popisujícího dynamiku úrokových měr, mezi ekonomy známý jako Vašíčkův model. Průlomový článek na toto téma, publikovaný roku 1977 v Journal of Financial Economics má téměř pět tisíc citací. Po okupaci Československa v roce 1968 emigroval do USA.

více informací

Prof. Daniel Kráľ
matematika

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2010

Zabývá se teorií grafů, zkoumá vlastnosti objektů, které jsou v nějakém smyslu extrémní, například jak určit počet silnic, které nejen spojují města, ale splňují ještě jiné podmínky.

více informací

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
medicína

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2010

Zkoumá mechanizmy a léčbu otravy krve, na kterou umírá až 75 procent pacientů na jednotkách intezivní péče. Spoludržitel českého patentu na snižování srážlivosti krve během dialýzy.

více informací

Mgr. Michal Pakoš, Ph.D.
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce 2010

Zabývá se empirickou makroekonomií, obecnou teorií oceňování aktivit, zejména s asymetrickými informacemi a kvantitativní finanční ekonomikou.

více informací