prof. MUDr. Vladimír Tesař DrSc.

Člen Vědecké rady oboru medicína

Přednosta Kliniky nefrologie 1.LF UK a VFN. Prof. Tesař je autorem nebo spoluautorem 288 původních publikací, cca 260 v časopisech s impact factorem, jeho citační ohlas je dle SCI bez autocitací 3200, H-index 29. Je členem celé řady významných tuzemských i zahraničních organizací, jakož i členem redakčních rad domácích a zahraničních odborných časopisů zejména v oboru nefrologie.

Získaná ocenění:
1988 – Cena České hepatologické společnosti za nejlepší publikaci v roce 1987
1991 – Cena České lékařské společnosti za nejlepší publikaci v roce 1990
1995 – Cena Jana Broda za publikační činnost v roce 1994, Cena České lékařské společnosti za knihu Vaskulitidy v klinické praxi (s dr. Bečvářem)
1996 – Cena Jana Broda (s prof. Schuckem a doc. Teplanem) za knihu Klinická Nefrologie
1999 – Cena Jana Broda za soubor publikací v roce 1998
2006 – Cena nakladatelství Grada za knihu Klinická nefrologie (s prof. Schuckem)

Oblíbené rčení: "Na začátku víme všechno, ale nepřesně. Na konci nevíme nic, ale zato naprosto přesně." (Jára da Cimrman)


Napsali o něm:

prof. MUDr. Vladimír Tesař DrSc.

"Běžná představa asi je, že věda přispívá k hlubšímu porozumění toho, co zatím víme. Já si ale myslím, že opravdová věda začíná vždycky pochybností o tom, zda to, co si myslíme, že víme, není nějak úplně jinak a končí zásadní změnou našeho pohledu na různé věci a novými řešeními starých problémů."