prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc.

Člen Vědecké rady oboru fyzika

Vedoucí vědecký pracovník FZÚ AV ČR, kde od roku 2000 vede Oddělení teorie kondenzovaných látek.

Zabývá se teorií pevných látek se specializací na studium nízkoteplotních vlastností interagujících elektronů v kovech a statistickou fyzikou kvantových fázových přechodů. Přednáší na Matematicko-fyzikální fakultě UK a věnuje se výchově studentů a doktorandů v oboru teoretická fyzika.

prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc.