prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.

Garant oboru medicína

Od roku 2004 je vedoucím lékařem Kardiologie a posléze i Kardiovaskulárního centra FN v Motole. Zabývá se především problematikou intervenční kardiologie, ischemické choroby srdeční, hypertrofické kardiomyopatie a zobrazovacími metodami v kardiologii. Je autorem nebo spoluautorem přibližně 300 odborných publikací (z toho 110 v časopisech s impact faktorem), 150 abstraktů (z toho 50 zahraničních), čtyř monografií a jedné učebnice kardiologie.

Životní motto: "Sláb je ten, kdo ztratil v sebe víru, a malým ten, kdo zná jen malý cíl."


Profil prof. Veselky na sociální síti ResearchGate, zahrnující 4 miliony vědců, a na Wikipedii.

Napsali o něm:

prof. MUDr. Josef Veselka, CSc. – garant oboru medicína

"Věda znamená ve svých důsledcích pokrok. Výsledkem bádání není však jen objev samotný, ale i sebevzdělávání, inspirativní diskuse a vytváření tvůrčího prostředí. Nemůžeme se krátkozrace spoléhat na to, že převezmeme výsledky výzkumu jiných a podaří se nám je vhodně a ku svému prospěchu aplikovat."