prof. Jiří Chýla, CSc.

Garant oboru fyzika

Od roku 2009 je členem Akademické rady AV ČR, předtím vedl Sekci fyziky elementárních částic Fyzikálního ústavu AV ČR a od roku 2000 do roku 2011 Centrum částicové fyziky, společný projekt FZÚ AV ČR, MFF UK a FJFI ČVUT. Zabývá se teorií elementárních částic se zvláštním zaměřením na teorii silných interakcí mezi kvarky. Intenzivně se věnuje přednáškové a popularizační činnosti.


Profil prof. Chýly na sociální síti ResearchGate, zahrnující 4 miliony vědců.


Napsali o něm:


Blog prof. Jiřího Chýly


Záznam vystoupení prof. Jiřího Chýly na Science Café:

prof. Jiří Chýla, CSc. – garant oboru fyzika