prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., dr. h. c., FRSC

Garant oboru chemie

Distinguished Chair na Ústavu organické chemie a biochemie, AV ČR a profesor fyzikální chemie na Karlově Universitě v Praze a Palackého Universitě v Olomouci. Zabývá se teoretickou a výpočetní chemií, zejména nekovalentními interakcemi a jejich aplikacemi v chemii a biodisciplínách. Je autorem více než 450 publikací a 3 knih a je nejcitovanějším vědcem v ČR.

Životní motto: "Keep smiling."

Rada, která mě v poslední době zaujala: "Life is too short to drink cheap wine."


Profil prof. Hobzy na sociální síti ResearchGate, zahrnující 4 miliony vědců, a na Wikipedii.


Napsali o něm:

prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., dr. h. c., FRSC - garant oboru chemie

"Věda je nedílnou součástí kultury národa. Žádný kulturní národ nemůže bez vědy existovat a prosperovat. Věda má také velmi praktický význam - hledá a nalézá odpovědi a řešení naléhavých výzev, kterým čelí naše republika a vůbec celý svět. A v neposlední řadě, věda vychovává vzdělané odborníky, kteří jsou schopni samostaného a tvůrčího myšlení, odborníky, kteří jsou schopni problém analysovat a navrhnout řešení."