prof. MUDr. Luděk Červenka, CSc. MBA

Člen Vědecké rady oboru medicína

Profesor Červenka se narodil v roce 1967 v Českých Budějovicích, ale od dětství žije v Praze. V roce 1992 absolvoval lékařskou fakultu v Praze a od roku 1987 je jeho profesní osud spojen s IKEM, kde postupně stážoval jako student, poté pracoval jako sekundární lékař na Klinice nefrologie, Klinice kardiologie a Pracovišti preventivní kardiologie.

Vždy ale tíhl k experimentální medicíně, které se naplno věnuje od svého návratu ze studijního pobytu, který v letech 1996-1998 absolvoval na Ústavu fyziologie na Tulane Univerzitě v New Orleans, kdy nastoupil na Centrum experimentální medicíny IKEM. Od roku 1998 je jeho profesní osud kromě s IKEM rovněž spojen s Ústavy fyziologie a patologické fyziologie 2. LF UK, kde rád učí pregraduální studenty.

V roce 2008 byl jmenován profesorem lékařské fyziologie a od roku 2004 je přednostou Centra experimentální medicíny IKEM. Odborně se zaměřuje na renální a kardiovaskulární fyziologii a zejména na patofyziologii hypertenze a srdečního selhání.

Ve svém pracovním životě uznává dva citáty:

„Nová vědecká pravda se neprosazuje tím, že se její odpůrci dají přesvědčit, ale spíše tak, že odpůrci pomalu vymřou a nastupující generace se s pravdou seznamuje ihned od počátku.“ – Max Planck  

„Pokud za mnou přijde student a řekne mi, že se chce věnovat vědecké práci, aby zmírnil lidské utrpení, tak mu doporučím, aby se místo vědecké práci věnoval práci v charitě. Výzkum vyžaduje čisté egoisty, kteří hledají vlastní potěšení a uspokojení a právě toto nacházejí při odhalování záhad, které nám vytvořila příroda.“ – Albert Szenz-Györgi 

prof. MUDr. Luděk Červenka, CSc. MBA

„Nová vědecká pravda se neprosazuje tím, že se její odpůrci dají přesvědčit, ale spíše tak, že odpůrci pomalu vymřou a nastupující generace se s pravdou seznamuje ihned od počátku.“ – Max Planck