prof. Jan Starý, DrSc.

Člen Vědecké rady oboru medicína

Přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol v Praze. Koordinátor studií léčby dětí s leukémií v České republice od druhé poloviny osmdesátých let až dosud. Specializuje se na transplantace kostní dřeně. Publikoval více než 200 odborných publikací, z toho více než 100 v zahraničním tisku. Počet citací: ~3000; H-index: 29 (k 31.12. 2013).

Členství v odborných společnostech: Vědecký sekretář výboru České hematologické společnosti ČLS JEP. Předseda Pracovní skupiny pro dětskou hematologii ČR. Předseda pediatrické sekce České onkologické společnosti. Člen Vědecké rady 2.LF UK od r.2006.

Ocenění: Bronzová medaile UK 2.LF v Praze. Medaile ČLS JEP. Čestný člen České hematologické společnosti. Cena Ministra zdravotnictví za rok 2006 za řešení projektu Interní grantové agentury (IGA) Ministerstva zdravotnictví ČR. Cena Ministryně školství za výzkum v oboru dětská hematologie a onkologie v roce 2006.

Životní motto: "Nejkratší odpovědí je čin." (E. Hemingway)


Napsali o něm:

prof. Jan Starý, DrSc.

"Proč je věda důležitá? Protože nám poskytuje odpovědi."