Statut a Výroční zprávy

Nadační fond Neuron na podporu vědy vznikl v roce 2013 sloučením s Nadačním fondem Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu.


Dokumenty o Nadačním fondu Neuron na podporu vědy:

Zakládací listina Nadačního fondu Neuron na podporu vědy

Výpis z rejstříku pro Nadační fond Neuron na podporu vědy

Statut Nadačního fondu Neuron na podporu vědy

Etický kodex Nadačního fondu Neuron na podporu vědy

 

Výroční zprávy Nadačního fondu Neuron na podporu vědy:

Výroční zpráva NF Neuron za rok 2015

Výroční zpráva NF Neuron za rok 2014

Výroční zpráva NF Neuron za rok 2013

 

Dokumenty o Nadačním fondu Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu (NFKJ):

Výroční zpráva NFKJ za rok 2013

Výroční zpráva NFKJ za rok 2012

Výroční zpráva NFKJ za rok 2011

Výroční zpráva NFKJ za rok 2010