Správní rada

Správní rada spravuje majetek nadačního fondu, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu. Ve spolupráci s Vědeckou radou rozhoduje o udělování nadačních příspěvků Neuron Impuls a Cen Neuron, dále pak schvaluje podporu popularizačních projektů, a to výhradně na základě nezávislého rozhodování.

Monika Vondráková

předsedkyně Správní rady

Stála u zrodu myšlenky podporovat mladé české vědce a spolu s Karlem Janečkem a Josefem Veselkou založila Nadační fond Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu, který se v roce 2013 transformoval na Nadační fond Neuron na podporu vědy. Je předsedkyní Správní rady.

více informací

prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., dr. h. c., FRSC

místopředseda Správní rady

Nejcitovanější český vědec, Distinguished Chair na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a profesor fyzikální chemie na Karlově Univerzitě v Praze a Palackého Univerzitě v Olomouci. V NF Neuron zastává pozici místopředsedy Správní rady a garanta pro obor chemie.

více informací

Lukáš Soukup

člen Správní rady

Lukáš stál společně s Monikou Vondrákovou u zrodu Nadačního fondu Neuron. Podílel se na vytvoření vize a strategie Neuronu a následně pomáhal fondu jako externí projektový vedoucí s naplněním jeho poslání. Mnohaleté zkušenosti s vedením projektů, zejména v bankovnictví a IT, kreativa a chuť přispět k rozvoji vědy, jsou důležitým Lukášovým vkladem Neuronu. Je členem Správní rady.

více informací

Mgr. Anton Tyutin

člen Správní rady

Od roku 2006 působí Anton Tyutin jako matematický analytik ve společnosti RSJ, kde v současnosti vede Analytické oddělení. Od roku 2015 působí taktéž ve Správní radě Nadace RSJ jako garant oblasti „Vzdělávání, věda a výzkum“. Před nástupem do RSJ studoval a působil jako akademický vědecký pracovník v oborech matematika (algebra, teorie rozpoznávání a matematická optimalizace, zejména otázky duality) a ekonomie (evoluční teorie her, obzvláště vznik a udržitelnost vzájemně výhodných strategií). Je členem Správní rady.

více informací

Šárka Litvinová

členka Správní rady

Výkonná ředitelka rodinné firmy ASIANA, která provozuje několik úspěšných prodejních webů v oblasti cestování jako například Letuška.cz. Šárka Litvinová věří, že díky silnému týmu a rozvíjení nových technologií lze každý den posouvat hranice o krok dál. Je členkou Správní rady.

více informací