O nás

Věda a výzkum posouvají civilizaci kupředu. Podporu vědy vnímáme jako převzetí spoluzodpovědnosti za naši budoucnost.

Nadační fond Neuron na podporu vědy rozvíjí moderní mecenášství v oblasti vědy a výzkumu v České republice.

Aktivity NF Neuron jsou financovány ze soukromých prostředků mecenášů – úspěšných lidí, kteří chtějí skrze fond podporovat talentované české vědce. Všechny spojuje přesvědčení, že je věda motorem rozvoje společnosti.

Každý rok udělujeme Neuron Impulsy na projekty základního výzkumu a oceňujeme špičkové vědce Cenami Neuron. Vysíláme vědecké Expedice Neuron, malým badatelům plníme Dětské vědecké sny a vybíráme nejlepší vědecká videa v rámci Ceny Neuron Prima ZOOM.

Ve spolupráci s Učenou společností ČR oceňujeme učitele, kteří vedou své studenty k zájmu o vědu. Poslední novinkou, kterou od letošního roku připravujeme spolu s předsedou Akademie věd ČR, je oceňování mladých vědců, kteří se kromě vlastní výzkumné činnosti soustavně věnují i popularizaci vědy.

Podporujeme řadu partnerských popularizačních aktivit, jakými jsou např. Science Café, Academia Film Olomouc nebo Dětská vědecká konference.

Výsledky výzkumu námi podpořených vědců důkladně sledujeme a jako Neuron Stories je v různých formátech přinášíme široké veřejnosti.

Intenzivně pracujeme na navyšování finančních prostředků, které jdou přímo na podporu konkrétních výzkumných projektů. Ctíme pravidlo, že jako organizace fungujeme efektivně a úsporně – maximálně využíváme vlastních schopností, sítí přátel a našich partnerů.

 

Nadační fond Neuron v číslech

  • 8. ročník
  • 33 přidělených Neuron Impulsů
  • 25 oceněných vědců Cenou Neuron pro mladé vědce
  • 30 oceněných vědců Cenou Neuron za přínos světové vědě

Celkově jsme vědu podpořili již více než 39 miliony korun.

Poslání fondu 

Neustále sledujeme zahraniční trendy a inspirujeme se od těch nejlepších. Pokud chcete mít přehled o našich aktivitách, přihlaste se k odběru newsletteru.

Historie fondu

Nadační fond Neuron na podporu vědy vznikl v roce 2013 sloučením s Nadačním fondem Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu (NFKJ), který byl založen v roce 2010.

Cena Neuron

Cena Neuron je prestižní ocenění, které Nadační fond Neuron na podporu vědy uděluje špičkovým českým vědcům. Cena je navržena a zhotovena v přední české designové firmě Lasvit.