O nás

Věříme, že věda je motorem rozvoje společnosti a že práce českých vědců a vědkyň zlepší životy nás všech. Podporu vědy a výzkumu tedy vnímáme jako převzetí spoluodpovědnosti za naši budoucnost.

Nepobíráme žádnou podporu od státu. Fungujeme díky financování ze soukromých prostředků mecenášů – úspěšných lidí, kteří chtějí skrze Neuron podporovat talentované české vědce a vědkyně.