Kterak botanik vepře operoval

Patnáctiletý Marek Brousil je jedním z „malých“ vědců, kterému plníme jeho dětský vědecký sen. Markovo nadšení pro vědu začalo v útlém věku – jeho tatínek vzpomíná, jak syna už ve dvou letech fascinovaly rostliny, prý je vydržel pozorovat hodiny. Marek se každý rok účastní Dětské vědecké konference, kde porotu vždy odzbrojí prezentací botanického výzkumu, kterému se věnuje ve svém volném čase. Když se naskytla možnost podívat se, jak se „dělá“ věda v Biomedicínském centru Lékařské fakulty UK v Plzni, Marek neváhal ani minutu. O reportáž, kterou sepsal, se s vámi rádi dělíme.

„Tak Marku, teď se převlečte tady do těch kalhot a trička. Dál už je sterilní zóna a tam by se nemělo v oblečení z venku,“ řekl mi přívětivý pan doktor Liška podávaje mi zelené lékařské oblečení. Do Plzně do Biomedicínského centra Univerzity Karlovy jsem se přijel podívat na operaci prasete (prasata se na medicíně operují, protože jsou dostupná a celkem podobná člověku). Říkal jsem si, že tam určitě budu stát za takovým tím sklem a budu si dělat zápisky a pozorovat, jak se to dělá. Netušil jsem však, že za pár minut už budu stát přímo na sále v plášti a rukavicích a že se samotnou operací budu dokonce pomáhat! Hned po tom, co jsem se oblékl do sterilního, jsem již stanul na operačním sále spolu s panem doktorem, instrumentátorem a s jedním studentem medicíny. Za úkol bylo vyndat z prasete játra pro vytvoření preparátu. Začali jsme tedy operovat, držel jsem střeva tak, aby se nepletla panu doktorovi pod ruce, když pomalu játra odděloval. Je to opravdu moc zajímavý pocit mít ruce uvnitř uspaného prasete a cítit jeho teplo a tep srdce, rozhodně je to úplně jiné, než moje botanika. Operace byla dlouhá, ale nakonec se nám povedlo játra úspěšně vyjmout a uchovat pro další použití. Pak jsme prase řízeně utratili - nechali jej vykrvácet, je to nejšetrnější způsob. Měl jsem přitom za úkol odsávat krev z břišní dutiny, aby netekla po zemi. Celý den byl moc zajímavý, a doufám, že se sem budu moci ještě někdy podívat. Budu si však muset načíst anatomii, abych lékařům více rozuměl a věděl, kde se co nachází. Moc děkuji lidem z NF Neuron, že mi tuto návštěvu zde domluvili. A kdo ví, třeba ze mě bude jednou chirurg! ~ Marek Brousil

A my moc děkujeme doc. Jaroslavu Hrabákovi, manažerovi Biomedicínského centra, a MUDr. Václavu Liškovi, Ph.D. z Laboratoře nádorové léčby a regenerace tkáně, že Markovi tento zážitek umožnili.