Žádost

Žádost o Neuron Impuls na vědecký projekt lze podávat v průběhu soutěžě, kterou každoročně vyhlašujeme, a najdete ji v tomto webovém rozhraní.

Soutěž o Neuron Impulsy 2017 bude probíhat od 1. 2. 2017 do 31. 3. 2017.

Již nyní si ale můžete připravovat a promýšlet své projekty, pro které budete chtít žádat o podporu.

Neuron Impulsy za rok 2015 byly předány 1. prosince 2015 v rámci slavnostního včera předávání Cen Neuron za přínos světové vědě.


Vedle poskytování Neuron Impulsů a udělování Cen Neuron je třetí stěžejní aktivitou NF Neuron popularizace vědy. Vedle vlastních popularizačních aktivit Neuron podporuje i řadu partnerských projektů, které přibližují vědu široké veřejnosti. Zde se dozvíte pravidla pro poskytování příspěvků na popularizační projekty.

Libor Winkler - mecenáš fondu

Předseda představenstva společnosti RSJ a odborník na kapitálové trhy, který svou profesní dráhu zahájil jako vědecký pracovník. V roce 2013 se stal mecenášem Nadačního fondu Neuron na podporu vědy. Ze svých soukromých zdrojů dlouhodobě podporuje kromě vědy také rozvoj českého umění.