Ing. Michal Malinský, Ph.D.

Držitel Neuron Impulsu 2013

fyzika

Zkouší přesněji určit životnost protonu, základního stavebního kamene všech atomových jader. Výsledek jeho výzkumu může ukázat, jestli ve Vesmíru neexistuje nový, dosud nepozorovaný typ interakce.

Jak dlouho žije proton, základní stavební kámen atomového jádra? Vědci se snaží změřit jeho životnost experimenty, ale chybí jim přesnější teoretická předpověď. Právě tuto teorii chce jako první na světě vypracovat držitel grantu. A co odhalení skutečné životnosti protonů ukáže? Dnes již víme, že Standardní model mikrosvěta – teorie, která s velkou přesností popisuje chování elementárních částic hmoty – nejspíše není definitivní. Případná „smrtelnost“ protonů, a s ní spojená nestabilita jaderné hmoty jako takové, by naznačovala, že při velmi vysokých teplotách a energiích působí ve vesmíru nová, dosud nepozorovaná síla. Ta může hrát klíčovou roli nejenom pro popis samotného zrodu vesmíru, ale také pro pochopení toho, proč dnešní svět vypadá právě tak, jak ho známe.


Napsali o něm:

Ing. Michal Malinský, Ph.D.

Narodil se v roce 1976. Fakultu jaderné fyziky a inženýrství ČVUT absolvoval v roce 1999, na Matematicko-fyzikální fakultě UK a na prestižní škole SISSA/ISAS v Terstu obhájil v roce 2005 dva doktoráty z částicové fyziky. Podepsal tříletou smlouvu na University of Southampton v Británii; část času strávil na oddělení teorie v Evropském centru pro jaderný výzkum v Ženevě. Abslovoval dvouletý kontrakt na Royal Institute of Technology ve Stockholmu. V roce 2009 získal individuální stipendium Marie-Curie k hostování na Universitě ve Valencii. Udržuje intezivní kontakty se špičkovými pracovišti v zámoří, např. University of Maryland, Dakota State University. Poté co získal evropský intergační grant se v listopadu 2012 vrátil na MFF UK.