2011

prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.
společenské vědy

Držitel Neuron Impulsu 2011

Pomocí statistických metod sleduje, jak první písmeno ve jménu člověka, nebo v názvu firmy ovlivňuje jejich úspěšnost například v přijímacím řízení nebo v postavení na trhu.

více informací

doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D.
matematika

Držitel Neuron Impulsu 2011

Když v 18. století řešil švýcarský matematik Leonard Euler úlohu, jak projít sedm mostů v městě Královci pouze jednou tak, aby se vrátil zpět do výchozího místa, byla teorie grafů pouze zábavnou hříčkou. Dnes je jednou z významných disciplín aplikované matematiky. Robert Šámal se věnuje jednoznačnosti vektorového barvení grafů. Jeho výsledky vedly k řešení jiných matematických problémů a budou mít nečekané důsledky na zdánlivě nesouvisející disciplíny.

více informací

Mgr. Karel Vališ, Ph.D.
medicína

Držitel Neuron Impulsu 2011

Zdravé buňky reagují na neopravitelné poškození programovou smrtí – apoptózou. Nádorové buňky jsou ale k mechanizmům apoptózy jen omezeně vnímavé. Mají tak zvýšenou schopnost přežít a k jejich zániku dochází jen velmi těžko. Vědci se proto snaží zjistit, jak zhoubné buňky k sebevraždě přinutit. Jedním ze způsobů je zastavení přísunu jejich potravy. Rychle se množící nádorové buňky jsou totiž závislé na některých typech metabolitů, které zdravé buňky tolik nepotřebují.

více informací