Nositelé Neuron Impulsů

doc. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
matematika

Držitel Neuron Impulsu 2016

Zajímá ho situace, kdy ani hodně výkonný počítač nezvládá řešení spousty operací. V projektu, na který nyní získal Neuron Impuls, chce naučit počítače pracovat tak chytře, aby obrovské množství operací řešit nemusely.

více informací

Mgr. Otakar Frank, Ph.D.
fyzika

Držitel Neuron Impulsu 2016

Znát přesný čas je někdy hodně důležité. Třeba když jdete na první rande. Existují však i jiné významné údaje. Fyzik Otakar Frank například hledá způsob jak určit přesné mechanické vlastnosti grafenu. Na svůj výzkum nyní obdržel jeden milion korun jako Impuls od Nadačního fondu Neuron.

více informací

PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.
společenské vědy

Držitel Neuron Impulsu 2016

Z knih víme o Alexandru Velikém mnohé – dobyl většinu tehdy známého světa, vyhrál všechny bitvy, měl tři manželky. Zemřel v roce 323 př. n. l., mladý, za pár dní měl slavit 33. narozeniny. V jeho životě ale zůstává řada nevyjasněných okolností.

více informací

doc. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D.
chemie

Držitel Neuron Impulsu 2016

Auta poháněná vodíkem dostávají od ekologů jedničku. Z výfuků odkapává jenom voda. Ovšem výroba tohoto plynu rozkladem vody je velmi drahá, protože se musí používat zlato, iridium nebo platina. Chemik Zdeněk Sofer a jeho tým vyvíjí materiál, který by mohl přípravu vodíku podstatně zlevnit. Na svůj projekt nyní dostal Neuron Impuls ve výši jeden milion korun.

více informací

PharmDr. Zuzana Holubcová, Ph.D.
medicína

Držitel Neuron Impulsu 2016

Přibližně třetina umělých oplodnění dopadne dobře a žena porodí dítě. Úspěšnost patrně vzroste, až začnou centra asistované reprodukce využívat poznatky Zuzany Holubcové. Ta jako první na světě odhalila, co probíhá v lidském vajíčku před oplodněním. Česká badatelka nyní dostala na další výzkum Impuls jeden milion korun od Nadačního fondu Neuron.

více informací

doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D.
matematika

Držitel Neuron Impulsu 2016

1+1 = 2. Tento přesný výsledek zná každý školák. Ovšem někdy matematika tápe. Například při navrhování mostů, přehrad a dalších technických staveb používají inženýři parciální diferenciální rovnice, které poměrně přesně popisují složité jevy v konstrukcích. Přesné řešení těchto rovnic však téměř nikdy nejsme schopni najít. Matematici tedy přišli s myšlenkou rezignovat na přesnost a začali hledat přibližné řešení pomocí numerických metod. Kromě parciálních diferenciálních rovnic se numerickými metodami řeší i jiné složité a v praxi užitečné úlohy, například úlohy na vlastní čísla. Právě těm se věnuje Tomáš Vejchodský, který nyní získal Neuron Impuls, tedy půl milionu korun na další výzkum.

více informací

doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
biologie

Držitel Neuron Impulsu 2016

Lidé se domlouvají slovy. Buňky v našem těle používají ke komunikaci různé typy bílkovin. Docent Vítězslav Bryja chce dokázat svojí hypotézu, že jeden typ bílkovin, zvaný Wnt, může ovlivňovat nejen chování buněk, které spolu těsně sousedí, ale i těch na opačném konci těla. Výzkum probíhá jak v mozkomíšní tekutině vyvíjejícího se mozku, tak na leukemických buňkách u laboratorních myší, takže pokud se hypotéza potvrdí, získá lidstvo cenný poznatek k vývoji nové generace léků na tuto nemoc. Nyní dostal docent Bryja od Nadačního fondu Neuron jeden milion korun jako Impuls k dalšímu výzkumu.

více informací

Mgr. Ondřej Kreml, Ph.D.
matematika

Držitel Neuron Impulsu 2016

Švýcarský fyzik a matematik Leonhard Euler formuloval před téměř 300 lety rovnice pro proudění ideální kapaliny, která nemá vnitřní tření. Šlo o model opomíjejíci skutečnost, protože v reálném světě neexistuje tekutina bez viskozity. Eulerovy rovnice mají mnoho tzv. slabých řešení. Rozšířit dosud existující poznatky o těchto slabých řešeních je cílem projektu matematika Ondřeje Kremla. Na svůj výzkum nyní získal Neuron Impuls Junior, tedy čtvrt milionu korun.

více informací

Mgr. Pavla Eliášová, Ph.D.
chemie

Držitel Neuron Impulsu 2016

Mnohem rychlejší, daleko menší a k životnímu prostředí šetrnější počítače. Tohoto cíle by se dalo dosáhnout díky poznatkům z projektu Pavly Eliášové, která vyvíjí nové materiály pro počítače na bázi spintroniky. Na svůj další výzkum nyní získala čtvrt milionu korun od Nadačního fondu Neuron.

více informací

Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.
fyzika

Držitel Neuron Impulsu 2015

Doktorka Anna Fučíková se dlouhodobě zabývá zkoumáním polovodičových nanočástic a jejich optických vlastností. Výsledky jejího bádání a dalšího rozvoje technologie by měly nalézt uplatnění jako luminofory pro LED a solární články či jako fluorescenční značky v biologii a jinde.

více informací

RNDr. Jana Dobrovolná, Ph.D.
medicína

Držitel Neuron Impulsu 2015

Doktorka Jana Dobrovolná vyvinula unikátní metodu, která umožňuje R-smyčky izolovat a identifikovat proteiny, které se podílejí na jejich metabolismu. Její výzkum může odhalit nové biomarkery přednádorových lézí a usnadnit tak jejich včasné rozpoznání.

více informací

doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.
chemie

Držitel Neuron Impulsu 2015

Lidský genom obsahuje obrovského množství nekódujících genů, které představují dosud chybějící článek pro pochopení mnohých buněčných mechanismů a nemocí. A právě tato „temná hmota genomu“ je předmětem projektu Richarda Štefla. Ten si klade za cíl objasnit strukturní podstatu chemické komunikace mezi genomem a RNA polymerázou při přepisu nekódujících genů.

více informací

RNDr. Vít Jelínek, Ph.D.
matematika

Držitel Neuron Impulsu 2015

Vít Jelínek se zabývá výzkumem propojujícím kombinatoriku, teoretickou informatiku a diskrétní geometrii. Studuje mimo jiné otázky týkající se "průměrných" vlastností náhodně generovaných kombinatorických objektů, jako jsou matice nebo množinové systémy. Výsledky jeho práce mohou najít aplikace například při návrhu efektivních algoritmů a datových struktur.

více informací

RNDr. Jan Vybíral, Ph.D.
matematika

Držitel Neuron Impulsu 2015

Celkový objem dat, který je v současnosti nutné zpracovávat, roste exponenciálně nebo i rychleji. Informační hodnota těchto dat nicméně tak rychle neroste. Nacházet odpovědi v tomto množství dat je tedy čím dál tím těžší. Cílem projektu Jana Vybírala je teoretická analýza i praktická aplikace metod komprimovaného snímání. Tento interdisciplinární obor kombinuje výsledky funkcionální analýzy, statistiky a numeriky pro efektivní zpracování vysocedimenzionálních dat. V praktické části projektu se Jan Vybíral zaměří na data z oboru fyziky pevných látek a bioinformatiky.

více informací

Mgr. Tomáš Cvrček, Ph.D.
společenské vědy

Držitel Neuron Impulsu 2015

Studium hospodářských dějin se v dnešním světě stále intenzivněji spoléhá na využití historických statistických údajů. Cílem projektu doktora Tomáše Cvrčka je vytvoření veřejné komplexní databáze Central European Historical Microdata Center (CEHMC), která shromáždí, zpracuje a zpřístupní taková data pro oblast střední a východní Evropy mezinárodním badatelům i široké veřejnosti. Výsledkem bude široka paleta údajů o nejrůznějších ukazatelích dlouhodobého vývoje na území někdejší Habsburské monarchie, včetně mezd, rozvoje školní docházky, demografického vývoje, vzestupu nových technologii či rozvoje kapitálového trhu.

více informací

MUDr. Zuzana Libá, Ph.D.
medicína

Držitel Neuron Impulsu 2014

Mozek někdy ničí vlastní ochránci.

více informací

Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D.
fyzika

Držitel Neuron Impulsu 2014

Když se fyzik inspiruje přírodou.

více informací

prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
chemie

Držitel Neuron Impulsu 2014

Když neživé atomy rozhýbou molekuly života.

více informací

Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D.
společenské vědy

Držitel Neuron Impulsu 2014

Pravěká hřiště z mladší doby kamenné.

více informací

doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D.
matematika

Držitel Neuron Impulsu 2014

Za tři roky pozná, jestli jde správným směrem.

více informací

RNDr. Jan Kalina, Ph.D.
matematika

Držitel Neuron Impulsu 2013

Vyvíjí novou analýzu genů, kterou lze určit, zda má člověk dědičné dispozice k infarktu nebo mozkové mrtvici.

více informací

doc. Mgr. Michal Koucký, Ph.D.
matematika

Držitel Neuron Impulsu 2013

Pracuje na teorii, která ukáže, jestli lze určitý matematický problém vůbec efektivně vyřešit.

více informací

Ing. Michal Malinský, Ph.D.
fyzika

Držitel Neuron Impulsu 2013

Zkouší přesněji určit životnost protonu, základního stavebního kamene všech atomových jader. Výsledek jeho výzkumu může ukázat, jestli ve Vesmíru neexistuje nový, dosud nepozorovaný typ interakce.

více informací

Ing. Filip Pertold, Ph.D.
společenské vědy

Držitel Neuron Impulsu 2013

Porovná zaměstnanost matek v Česku a v Dánsku. Zjistí, jak nedostatek jeslí v Česku ovlivňuje kariérní postup žen, možnost pracovat ve vedoucích funkcích a uplatnění jejich vzdělání.

více informací

doc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D.
medicína

Držitel Neuron Impulsu 2013

Kůže svědí, červená, olupuje se a praská. Dermatomykóza, infekční onemocnění pokožky, se nejčastěji objevuje v souvislosti s oslabením imunity, při dlouhodobé léčbě antibiotiky, chemoterapii, cukrovce nebo styku s některými zvířaty. Tato plísňová onemocnění jsou velmi rozšířená a zvýšený výskyt se stupňuje s věkem. Některé kmeny plísní se ale vůči lékům stávají odolné. Vědci proto hledají alternativní možnosti léčby. Jako vhodné se jeví uplatnění plazmatu, které tvoří až 99 % pozorované atomární hmoty vesmíru. Jedním z vědců, kteří se snaží dokázat, že by plazma mohlo být účinným prostředkem při léčbě kožních mykóz, je docent Vladimír Scholtz, který se soustředí na plazma nízkoteplotní.

více informací

prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.
medicína

Držitel Neuron Impulsu 2013

Zápal plic, spála nebo zánět středního ucha – nemoci, se kterými si dnes lékaři díky antibiotikům běžně poradí. V budoucnu ale mohou opět znamenat ohrožení života, a lidstvo se tak vrátí do doby před objevem penicilinu. František Štěpánek ale otevírá novou éru přírodních antibiotik, na které nevzniká rezistence.

více informací

RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D.
matematika

Držitel Neuron Impulsu 2012

Toužíme po předvídatelném světě. Jaké bude zítra počasí? Zastihnou nás při letu na dovolenou turbulence? Jak se bude vyvíjet zalednění naší planety? Odpovědi můžeme hledat v matematice, která do značné míry dokáže popsat reálný svět prostřednictvím matematických modelů (složitých soustav rovnic). Můžeme se ale na správnost těchto modelů spolehnout? To se snaží zjistit matematický analytik Miroslav Bulíček.

více informací

doc. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.
medicína

Držitel Neuron Impulsu 2012

Zaměřuje se na výzkum mechanizmů, které jsou odpovědné za vznik epileptických záchvatů, poznatky umožní předpovídat příchod záchvatů a celkově cílenější léčbu epilepsie.

více informací

doc. Dr. Ing. Jan Libich
společenské vědy

Držitel Neuron Impulsu 2012

Analyzuje a modeluje vliv stárnutí populace na rozpočet, měnu a ekonomický růst. Dále srovnává různé varianty důchodových systémů. Z těchto analýz sestavuje optimální návrhy na ekonomické reformy.

více informací

prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc.
matematika

Držitel Neuron Impulsu 2012

Trojdimenziální prostor označuje svět, který je možné popsat třemi rozměry. Jsou to předměty, které mají objem, například krabice. Později přidali fyzici ještě rozměr čtvrtý, a to čas. Matematici ovšem znají prostor s nekonečným počtem rozměrů, ve kterém jednotlivé dimenze vyjadřují čísly. Existují ale také objekty, které je možné popsat nekonečně dlouhou řadou čísel. Vektorový prostor s nekonečnou dimenzí pak můžeme označovat i jako nekonečněrozměrný či nekonečnědimenzionální. Zjednodušeně řečeno, dimenze označuje počet parametrů, kterými jsme schopni každý vektor daného vektorového prostoru jednoznačně popsat. A v nekonečné dimenzi se pohybuje také matematický analytik Jiří Spurný, který se v prostředí plném abstrakce soustředí na konvexitu – disciplínu, která se těší značné přízni zejména od počátků počítačové éry a od vzniku lineárního programování.

více informací

prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.
společenské vědy

Držitel Neuron Impulsu 2011

Pomocí statistických metod sleduje, jak první písmeno ve jménu člověka, nebo v názvu firmy ovlivňuje jejich úspěšnost například v přijímacím řízení nebo v postavení na trhu.

více informací

doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D.
matematika

Držitel Neuron Impulsu 2011

Když v 18. století řešil švýcarský matematik Leonard Euler úlohu, jak projít sedm mostů v městě Královci pouze jednou tak, aby se vrátil zpět do výchozího místa, byla teorie grafů pouze zábavnou hříčkou. Dnes je jednou z významných disciplín aplikované matematiky. Robert Šámal se věnuje jednoznačnosti vektorového barvení grafů. Jeho výsledky vedly k řešení jiných matematických problémů a budou mít nečekané důsledky na zdánlivě nesouvisející disciplíny.

více informací

Mgr. Karel Vališ, Ph.D.
medicína

Držitel Neuron Impulsu 2011

Zdravé buňky reagují na neopravitelné poškození programovou smrtí – apoptózou. Nádorové buňky jsou ale k mechanizmům apoptózy jen omezeně vnímavé. Mají tak zvýšenou schopnost přežít a k jejich zániku dochází jen velmi těžko. Vědci se proto snaží zjistit, jak zhoubné buňky k sebevraždě přinutit. Jedním ze způsobů je zastavení přísunu jejich potravy. Rychle se množící nádorové buňky jsou totiž závislé na některých typech metabolitů, které zdravé buňky tolik nepotřebují.

více informací