Fyzika

Obor fyzika podporujeme od roku 2013, kdy se k NF Neuron připojil nový mecenáš, Ing. Dalibor Dědek, který se rozhodl ze svých soukromých prostředků podpořit vědce v jeho oblíbeném oboru.


Vložit žádost bylo možné do 31. 3. 2017. V průběhu května a června budeme informovat všechny žadatele o postupu nebo nepostupu do 2. kola.

Jména loňských vítězů se dozvíte zde.

Již nyní si můžete připravovat své projekty, se kterými se budete ucházet v dalším ročníku soutěže Neuron Impuls.

Fyzika se stala čtvrtým oborem, ve kterém Nadační fond Neuron na podporu vědy uděluje Neuron Impulsy. Každý rok může získat jeden výzkumný projekt (zpravidla na dobu dvou až tří let) podporu až do výše 1 milion korun.


V oboru fyzika byli podpořeni tito vědci a projekty:

Mgr. Otakar Frank, Ph.D. – Energetický trychtýř z dvourozměrných polovodičů
Fyzik Otakar Frank hledá způsob jak určit přesné mechanické vlastnosti grafenu. Při tvorbě energetického trychtýře chce zkoušet např. indentaci zavěšené membrány či různou přilnavost k různým povrchům.

Mgr. Anna Fučíková, Ph.D. - Nová generace svítících křemíkových nanokrystalů: vliv povrchové pasivace
Dlouhodobě se zabývá zkoumáním polovodičových nanočástic a jejich optických vlastností. Výsledky jejího bádání a dalšího rozvoje technologie by měly nalézt uplatnění jako luminofory pro LED a solární články či jako fluorescenční značky v biologii a jinde.

Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D. – Bioinspirované světlosběrné systémy na bázi fluorografenu
Suchý zip je vynález inspirovaný zahnutými bodlinami na semenech lopuchu. Železobeton má zase předobraz v nosné konstrukci jednoho druhu kaktusu. Příroda se stala sudičkou také v projektu, na který fyzik Tomáš Mančal získal Neuron Impuls od Nadačního fondu Neuron.

Ing. Michal Malinský, Ph.D. – Kvantová nestabilita protonu
Zkouší přesněji určit životnost protonu, základního stavebního kamene všech atomových jader. Výsledek jeho výzkumu může ukázat, jestli ve Vesmíru neexistuje nový, dosud nepozorovaný typ interakce.

–––

O vítězi, jehož výzkumný projekt bude finančně podpořen, rozhoduje nezávislá Vědecká rada oboru, kterou tvoří doktor Pavel Jelínek, garant oboru, a prof. Radim Filip a doktor Martin Schnabl, členové poradního sboru.

V letech 2013–2016 zastával funkci garanta oboru prof. Jiří Chýla, členy poradního sboru byli prof. Václav Janiš a doc. Jiří Dolejší.

ING. PAVEL JELÍNEK, PH.D. – garant oboru fyzika