Fyzika

Obor fyzika podporujeme od roku 2013, kdy se k NF Neuron připojil nový mecenáš, Ing. Dalibor Dědek, který se rozhodl ze svých soukromých prostředků podpořit vědce v jeho oblíbeném oboru.


TERMÍN PRO VKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO SOUTĚŽE NEURON IMPULS 2016 VYPRŠEL
31. 3. 2016.

Nyní probíhá hodnocení žádostí a nejpozději v polovině června 2016 Vás budeme informovat o postupujících do druhého kola soutěže.

Fyzika se stala čtvrtým oborem, ve kterém Nadační fond Neuron na podporu vědy uděluje Neuron Impulsy. Každý rok může získat jeden výzkumný projekt (zpravidla na dobu dvou až tří let) podporu až do výše 1 milion korun.


V oboru Fyzika byli podpořeni tito vědci a projekty:

Mgr. Anna Fučíková, Ph.D. - Nová generace svítících křemíkových nanokrystalů: vliv povrchové pasivace
Dlouhodobě se zabývá zkoumáním polovodičových nanočástic a jejich optických vlastností. Výsledky jejího bádání a dalšího rozvoje technologie by měly nalézt uplatnění jako luminofory pro LED a solární články či jako fluorescenční značky v biologii a jinde.

Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D. – Bioinspirované světlosběrné systémy na bázi fluorografenu
Suchý zip je vynález inspirovaný zahnutými bodlinami na semenech lopuchu. Železobeton má zase předobraz v nosné konstrukci jednoho druhu kaktusu. Příroda se stala sudičkou také v projektu, na který fyzik Tomáš Mančal získal Neuron Impuls od Nadačního fondu Neuron.

Ing. Michal Malinský, Ph.D. – Kvantová nestabilita protonu
Zkouší přesněji určit životnost protonu, základního stavebního kamene všech atomových jader. Výsledek jeho výzkumu může ukázat, jestli ve Vesmíru neexistuje nový, dosud nepozorovaný typ interakce.

Prof. Jiří Chýla, CSc. – garant oboru fyzika