Chemie

Chemie je oborem, který NF Neuron podporuje od roku 2014.


Termín pro vkládání žádostí do soutěže Neuron Impuls 2016
byl do 31. 3. 2016.

Nyní probíhá finální výběr vítěze, kterého Vám představíme v září 2016.

Již nyní si můžete připravovat své projekty, se kterými se budete ucházet o Neuron Impuls 2017.

Nadační fond Neuron na podporu vědy zahájil udělování Neuron Impulsů v oboru chemie v roce 2014.


V OBORU CHEMIE BYLI PODPOŘENI TITO VĚDCI A PROJEKTY:

doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D. - Chemická komunikace v místě přepisu genetické informace
Lidský genom obsahuje obrovského množství nekódujících genů, které představují dosud chybějící článek pro pochopení mnohých buněčných mechanismů a nemocí. A právě tato „temná hmota genomu“ je předmětem jeho projektu.

prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. – Do nitra kyborgů; Rozhraní grafen-biomolekula
Oběd několika vědců mívá občas překvapivé následky. Například při rozpravě nad talíři vznikne nápad zkoumat chování živých molekul na super tenkých neživých podložkách. Profesor Michal Otyepka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci právě na takový projekt obdržel Neuron Impuls v hodnotě jeden milion korun od Nadačního fondu Neuron.

Prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., dr.h.c., FRSC - garant oboru chemie

"Impuls udělovaný v oboru chemie je mimořádný (maximálně ve výši 1 000 000 Kč) a tak určitě stojí za to aplikovat. Žádný z oboru chemie není preferován a aplikace je opravdu snadná. Jako garant oboru mohu zaručit, že podporu získá ten/ta nejlepší. Těším se na vaše aplikace."