Chemie

Chemie je oborem, který NF Neuron podporuje od roku 2014.


Vložit žádost bylo možné do 31. 3. 2017. V průběhu května a června budeme informovat všechny žadatele o postupu nebo nepostupu do 2. kola.

Jména loňských vítězů se dozvíte zde.

Již nyní si můžete připravovat své projekty, se kterými se budete ucházet v dalším ročníku soutěže Neuron Impuls.

Nadační fond Neuron na podporu vědy zahájil udělování Neuron Impulsů v oboru chemie v roce 2014.


V OBORU CHEMIE BYLI PODPOŘENI TITO VĚDCI A PROJEKTY:

doc. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D. - Nanokatalýza ve dvou dimenzích – nové efektivní katalyzátory pro čistou energii
Chemik Zdeněk Sofer a jeho tým vyvíjí materiál, který by mohl podstatně zlevnit přípravu vodíku. Chce dvourozměrný materiál, například grafen nebo sulfid molybdeničitý, pospojovat do třírozměrných struktur. Mohly by se využívat k výrobě vodíku pomocí elektrolýzy, kde námi studované materiály fungují jako elektrochemické katalyzátory.

doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D. - Chemická komunikace v místě přepisu genetické informace
Lidský genom obsahuje obrovského množství nekódujících genů, které představují dosud chybějící článek pro pochopení mnohých buněčných mechanismů a nemocí. A právě tato „temná hmota genomu“ je předmětem jeho projektu.

prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. – Do nitra kyborgů; Rozhraní grafen-biomolekula
Oběd několika vědců mívá občas překvapivé následky. Například při rozpravě nad talíři vznikne nápad zkoumat chování živých molekul na super tenkých neživých podložkách. Profesor Michal Otyepka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci právě na takový projekt obdržel Neuron Impuls v hodnotě jeden milion korun od Nadačního fondu Neuron.

---

O vítězi, jehož výzkumný projekt bude finančně podpořen, rozhoduje nezávislá Vědecká rada oboru, kterou tvoří prof. Pavel Hobza, garant oboru, a prof. Radek Zbořil a prof. Zdeněk Havlas, členové poradního sboru.

Prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., dr.h.c., FRSC - garant oboru chemie

"Impuls udělovaný v oboru chemie je mimořádný (maximálně ve výši 1 000 000 Kč) a tak určitě stojí za to aplikovat. Žádný z oboru chemie není preferován a aplikace je opravdu snadná. Jako garant oboru mohu zaručit, že podporu získá ten/ta nejlepší. Těším se na vaše aplikace."