Biologie

Obor biologie podporujeme od roku 2016, kdy se stal jeho mecenášem Libor Winkler, který je zároveň mecenášem oboru chemie.


Vložit žádost bylo možné do 31. 3. 2017. V průběhu května a června budeme informovat všechny žadatele o postupu nebo nepostupu do 2. kola.

Jména loňských vítězů se dozvíte zde.

Již nyní si můžete připravovat své projekty, se kterými se budete ucházet v dalším ročníku soutěže Neuron Impuls.

Budoucí držitele Cen Neuron za přínost světové vědě, Cen Neuron pro mladé vědce i Neuron Impulsů vybírá naše Vědecká rada. Jejím garantem je prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. a členy jsou prof. RNDr. Ivo Šauman, Ph.D.prof. RNDr. Petr Volf, CSc. 


V OBORU BIOLOGIE BYLI PODPOŘENI TITO VĚDCI A PROJEKTY:

doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. – Jsou morfogeny z rodiny Wnt hormony?
Chce dokázat svojí hypotézu, že jeden typ bílkovin, zvaný Wnt, může ovlivňovat nejen chování buněk, které spolu těsně sousedí, ale i těch na opačném konci těla. Výzkum probíhá jak v mozkomíšní tekutině vyvíjejícího se mozku, tak na leukemických buňkách u laboratorních myší, takže pokud se hypotéza potvrdí, získá lidstvo cenný poznatek k vývoji nové generace léků na tuto nemoc.

---

O vítězi, jehož výzkumný projekt bude finančně podpořen, rozhoduje nezávislá Vědecká rada oboru, kterou tvoří prof. Libor Grubhoffer, garant oboru, a prof. Ivo Šauman a prof. Petr Volf, členové poradního sboru.

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. – garant oboru biologie

Impulsy jsou jako stvořené pro podporu originálních či dokonce bláznivě originálních nápadů vtělených do jednoduchých projektových přihlášek v celé šíři věd o živé přírodě. Neváhejte kolegyně a kolegové a popusťte otěže Vaší fantazii. Ostatně biologie na Vás čeká, aby zase o kus posunula porozumění životním procesům na úrovni zúčastněných molekul, buněk, organismů či populací. Těšíme se letos poprve na Vaše projektové aplikace.