Neuron Impuls

Posláním otevřené soutěže Neuron Impuls je ovlivnit úroveň českého vědeckého výzkumu a posunout hranice poznání v daném oboru i mimo něj. Chceme motivovat nadějné české vědce, aby se do ČR vraceli ze zahraničních stáží, osamostatňovali se a zakládali své vlastní skupiny.


Vložit žádost bylo možné do 31. 3. 2017. V průběhu května a června budeme informovat všechny žadatele o postupu nebo nepostupu do 2. kola.


Termíny 2. kol soutěže (budou postupně doplňovány):

  • biologie: 7. června 2017 (středa); od 14 hod.
  • computer science: 6. června 2017 (úterý); od 9:30 hod.
  • fyzika: 1. června 2017 (čtvrtek); od 13 hod. – kategorie do 33 let, od 15 hod. – kategorie do 40 let
  • chemie: 5. června 2017 (pondělí); od 14 hod.
  • matematika: 12. června 2017 (pondělí); od 15 hod.
  • medicína: 5. června 2017 (pondělí); od 10 hod. – kategorie do 33 let, od 11 hod. – kategorie do 40 let
  • společenské vědy: 31. května 2017 (středa); od 14 hod.

 

Hledáme excelentní výzkumné projekty, resp. české vědce, kteří jsou vybíráni na základě vědecké kvality, originality, odvahy a míry spolupráce autora s místními i zahraničními vědci a partnerskými institucemi.

Zásadní roli při výběru hraje také dosavadní vědecká dráha a zkušenosti žadatele. Hledáme odvážné projekty, které posunou vědění v daném oboru o kus dál. Vědecká rada složená ze špičkových českých vědců rozdělí na základě odborného posouzení mezi ty nejlepší kandidáty
9 milionů korun

  • Neuron Impuls do 33 let – titul Ph.D. a věková hranice 33 let (dosaženo v roce konání soutěže) = max. výše podpory je 250 000 Kč a délka projektu je 18 měsíců
  • Neuron Impuls do 40 let – titul Ph.D. a věková hranice 40 let (dosaženo v roce konání soutěže) = max. výše podpory je 1 000 000 Kč a délka projektu je 2–3 roky

Více informací o soutěži naleznete zde nebo se přihlaste k odebírání našeho pravidelného měsíčního newsletteru a získáte všechny aktuální informace.

Soutěž vyhlašujeme pro vědecké projekty základního výzkumu v oborech:

Naším cílem je podpořit projekty základního vědeckého výzkumu, které jsou originální a odvážné. Soustředíme se na mladé vědce působící v České republice a na talentované vědce, kteří se rozhodnou pro návrat ze zahraničí, aby svůj výzkum realizovali v Česku.

Neuron Impuls je udělen na základě kvalitního vědeckého projektu (v každém výše uvedeném oboru), přičemž vědec doloží svou odbornost publikační činností v mezinárodně respektovaných odborných časopisech. Při výběru výherců je hodnocena kvalita projektu, ale i forma prezentace a schopnost žadatele srozumitelně zasadit význam zkoumané problematiky do obecnějšího kontextu. Samozřejmostí a standardem je pro nás dodržování pravidel Etického kodexu a vymezení konfliktu zájmu.

A kdo jsou ti, kteří získali Neuron Impuls v roce 2016? Více se o nich dozvíte zde. Symbolické šeky byly vítězům soutěže předány 24. listopadu 2016 v rámci slavnostního včera předávání Cen Neuron za přínos světové vědě. 

Vedle poskytování Neuron Impulsů a udělování Ceny Neuron je naší třetí stěžejní aktivitou popularizace vědy. Vedle vlastních popularizačních aktivit podporujeme i řadu partnerských projektů, které přibližují vědu široké veřejnosti.

*nově podporovaný obor, soutěž Neuron Impuls se v něm letos uskuteční vůbec poprvé

Rozděleno je více než 25 milionů korun

Každý rok vybere NF Neuron vítěze soutěže Neuron Impuls v sedmi oborech, kteří na svůj výzkumný projekt získají každý až 1 000 000 Kč. Od vzniku fondu jsme rozdělili již více než 25 milionů Kč. Novinkou pro rok 2017 je podpora oboru computer science - informatika.