Neuron Impuls

Otevřená soutěž Neuron Impuls je určena odvážným a originálním výzkumným projektům. Hledáme v ní vizionáře, kteří svou inovativností posunou hranice daného oboru.

Termín pro vkládání žádostí do soutěže Neuron Impuls 2016
byl do 31. 3. 2016.

Nyní probíhá finální výběr vítězů, které Vám představíme v září 2016.

Již nyní si můžete připravovat své projekty, se kterými se budete ucházet o Neuron Impuls 2017. Hledáme odvážné projekty, které posunou vědění v daném oboru o kus dál. Vědecká rada složená ze špičkových českých vědců rozděluje na základě odborného posouzení mezi ty nejlepší kandidáty každý rok 6 milionů korun

Více informací o soutěži naleznete zde nebo se přihlaste k odebírání našeho pravidelného měsíčního newsletteru, a získáte všechny aktuální informace.

Jako každý rok vypisujeme soutěž pro výzkumné projekty v oborech:

Naším cílem je podpořit projekty základního vědeckého výzkumu, které jsou originální a odvážné. Cílíme na mladé vědce působící v České republice a úspěšné české vědce, kteří se rozhodnou pro návrat ze zahraničí, aby v České republice realizovali svůj výzkum.

Neuron Impuls ve výši až 1 000 000 Kč je udělen na základě kvalitního vědeckého projektu (v každém výše uvedeném oboru), přičemž vědec doloží svou odbornost publikační činností v mezinárodně respektovaných odborných časopisech. Při výběru výherců je hodnocena kvalita projektu, ale i forma prezentace a schopnost žadatele srozumitelně zasadit význam zkoumané problematiky do obecnějšího kontextu.  

A kdo jsou ti, kteří získali Neuron Impuls v roce 2015? Více se o nich dozvíte zde.

Neuron Impulsy za rok 2015 byly předány 1. prosince 2015 v rámci slavnostního včera předávání Cen Neuron za přínos světové vědě.

Vedle poskytování Neuron Impulsů a udělování Ceny Neuron je naší třetí stěžejní aktivitou popularizace vědy. Vedle vlastních popularizačních aktivit podporujeme i řadu partnerských projektů, které přibližují vědu široké veřejnosti.

Rozděleno je více než 25 milionů korun

Každý rok vybere NF Neuron vítěze soutěže Neuron Impuls v šesti oborech, kteří na svůj výzkumný projekt získají každý až 1 000 000 Kč. Od vzniku fondu jsme rozdělili již více než 25 milionů Kč. Novinkou pro rok 2016 je podpora oboru biologie.