Kontakt

Nadační fond Neuron na podporu vědy
Vratislavský palác
Tržiště 366/13
118 00 Praha 1

IČ: 01871188

Transparentní účet u Raiffeisenbank: 5375235001/5500

Zapsaný v nadačním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 1054

  +420 273 132 651
 info@nfneuron.cz

FacebookTwitter – YouTube – #CenaNeuron


Kontakty na výkonný tým

Monika Vondráková

Hana Křepelková Rezková

výkonná ředitelka

Hana v Neuronu promítá vize fondu do reality. Je zodpovědná za celkový chod organizace, design aktivit a rozvoj mecenášství, vedení týmu, hospodaření a rozvoj fondu.

hana.krepelkova@nfneuron.cz
+420 777 240 005
LinkedIn
Monika Vondráková

Lada Brůnová

PR a projektová manažerka

Lada je v Neuronu pojícím článkem mezi vědci, médii a veřejností. Využíváním nejrůznějších formátů přibližuje práci vědců, které fond podpořil nebo ocenil. Máte zájem o rozhovor? Ozvěte se jí.

lada.brunova@nfneuron.cz
+420 739 659 456
LinkedIn
Monika Vondráková

Ester Nagyová

projektová manažerka

Ester vede projekty Expedice Neuron, Cena Neuron Prima ZOOM a Neuron Stories a podílí se na dramaturgii a produkci slavnostních večerů při vyhlášení Cen Neuron.

ester.nagyova@nfneuron.cz
+420 773 091 030
LinkedIn
Monika Vondráková

Maja Dangal

provozní a projektová manažerka

Maja má na starosti zajištění provozního chodu fondu. Je zodpovědná za zpracování a evidenci všech darů a nadačních příspěvků. Mezi projekty, o které se stará, patří soutěž Neuron Impuls.

maja.dangal@nfneuron.cz