Cena Neuron za přínos světové vědě

Cenu Neuron za přínos světové vědě udělujeme každoročně významným a výjimečným představitelům a představitelkám vědy působícím doma v Česku i v zahraničí, kteří ve svém oboru dosáhli velkých úspěchů a jsou vzorem a inspirací další generaci vědců.

Vědce a vědkyně oceňujeme v oborech biologie, computer science, fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy.

Podívejte se, které vědce jsme již ocenili.