Ceny

Nadační fond Neuron uděluje prestižní Ceny Neuron špičkovým vědcům a vědkyním, kteří ovlivňují úroveň poznání ve svých oborech. 

Zároveň svou energii věnují intenzivní práci s mladou generací vědců a vědu vnímají jako službu společnosti.

Ceny Neuron se udělují ve třech kategoriích: 

 • Cena Neuron pro mladé nadějné vědce ve výši 500 tis Kč 
                                     
  /sedm cen ve všech sedmi oborech

 • Cena Neuron za významný vědecký objev ve výši 1 mil Kč 
                                      /tři ceny pro tři ze sedmi obrů   
                                    
 • Cena Neuron za celoživotní přínos vědě ve výši 2 mil Kč
                                     /jedna cena pro jeden ze sedmi oborů     


Ceny Neuron se stávají zdaleka nejvýznamněji dotovanými cenami pro vědce v České republice. Laureáti jsou vybíráni ze sedmi vědeckých disciplín (humanitní obory, lékařství, matematika, fyzika, chemie, biologie a výpočetní vědy). Ceny Neuron jsou udíleny 1x ročně ke konci roku.

Nominace na laureáty Ceny Neuron předkládají do konce března představitelé veřejných vědeckých institucí (děkani, rektoři, ředitelé akademických ústavů, představitelé Akademie věd ČR), členové Vědecké rady Neuron a laureáti předchozích ročníků. O držitelích cen rozhodne Rada Neuronu, v případě Ceny za významný vědecký objev a Ceny za celoživotní přínos se do hodnocení zapojí i Mezinárodní vědecká rada.

Další námi oceňované aktivity: