Laureáti 2016

prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc.
matematika

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2016

Profesor Pavel Exner se zabývá matematickou fyzikou – oborem, ve kterém získal mezinárodní věhlas. Jako jeden z nejuznávanějších českých badatelů se podílel na založení Evropské výzkumné rady (ERC), která uděluje těm nejlepším vědcům velkorysé granty. Teprve před dvěma lety skončilo jeho funkční období v pozici viceprezidenta. V současnosti je prezidentem Evropské matematické společnosti. Nyní obdržel Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru matematika.

více informací

prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc., FESC
medicína

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2016

Profesor Milan Šamánek velmi podstatně přispěl k založení Dětského kardiocentra v roce 1977 v Praze. Tehdy šlo o jediné zařízení tohoto typu na světě. Jako přednosta kardiocentra prosadil převratné diagnostické a léčebné postupy. Díky tomu se podařilo snížit úmrtnost dětí s vrozenými srdečními vadami z původních 10 % na necelé 1 %. Nyní získal Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru medicína.

více informací

prof. RNDr. Jan Peřina, DrSc.
fyzika

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2016

Klukovské sny bývají rozličné – někdo touží stát se pilotem, jiný popelářem. Jan Peřina chtěl být od útlého věku fyzikem. Už na základní škole často věděl víc než učitelka fyziky. Ovšem jako dítě „kulaka“ měl v komunistickém režimu cestu k dalšímu vzdělání dost komplikovanou. Zažil i chvíle, kdy málem skončil jako nádeník. Naštěstí potkal lidi, kteří mu pomohli, aby pak vlastní pílí dosáhl mezinárodního uznání. Nyní převzal Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru fyzika.

více informací

prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc.
biologie

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2016

Rakovinu mohou vyvolat tzv. retroviry, když přenesou svojí genetickou informaci do zdravé buňky a ta se změní ve zhoubnou. Této hypotéze profesora Jana Svobody věřil v 60. letech minulého století málokdo. Nakonec jeho myšlenku potvrdili američtí vědci a dostali za to Nobelovu cenu. Otevřeli tak cestu k novému způsobu léčby rakoviny. Profesor Jan Svoboda nyní převzal Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru biologie.

více informací

prof. JUDr. PhDr. Leopold Jaroslav Pospíšil, Ph.D., DSc.
společenské vědy

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2016

V roce 1948 uprchl do USA, protože mu v Československu po komunistickém puči hrozila smrt. Díky výzkumům právních systémů u původních národů na Aljašce a Nové Guineji se stal Leopold Pospíšil světově uznávaným antropologem. Nyní získal Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru společenských věd.

více informací

prof. Josef Michl, Ph.D.
chemie

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2016

Chemik profesor Josef Michl patří mezi nejcitovanější české vědce. Po okupaci v srpnu 1968 zůstal v zahraničí. Působil na vysokých školách v Dánsku a v USA, od roku 1991 přednáší na University of Colorado Boulder. Vede tým, který vytvořil chemickou stavebnici z molekul, a zkouší vyvinout materiály pro účinnější a levnější solární panely. Je autorem stovek vědeckých prací, několika knih a patentů. Nyní převzal Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru chemie.

více informací