Cena Neuron za přínos světové vědě

Cena Neuron za přínos světové vědě je určena významným představitelům české vědy působícím doma i v zahraničí, kteří ve svém oboru dosáhli významných úspěchů a mohou být vzorem a inspirací. Jedná se o zvláštní uznání Nadačního fondu Neuron výjimečným osobnostem.

Cena Neuron za přínos světové vědě je každoročně udělována v oborech fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy, a od roku 2016 také v oboru biologie.

Záznam ze slavnostního předávání Cen Neuron za přínos světové vědě 2016:

Záznam ze slavnostního předávání Cen Neuron za přínos světové vědě 2015:

Záznam ze slavnostního předávání Cen Neuron za přínos světové vědě 2014:

Cena Neuron

Cena Neuron je prestižní ocenění, které Nadační fond Neuron na podporu vědy uděluje špičkovým českým vědcům. Cena je navržena a zhotovena v přední české designové firmě Lasvit.