Cena Neuron pro mladé vědce

Cena Neuron pro mladé vědce je udělována českým vědcům do 40 let za vynikající vědecké výsledky, a jako ocenění jejich dosavadní činnosti a povzbuzení pro další vědeckou práci.

Cena Neuron pro mladé vědce je každoročně udělována v oborech biologie, fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy, a od roku 2017 také v oboru computer science. Je doprovázena osobní prémií v hodnotě 250 000 Kč.

Záznam ze slavnostního předávání Cen Neuron pro mladé vědce 2016:

Záznam ze slavnostního předávání Cen Neuron pro mladé vědce 2015:

Záznam ze slavnostního předávání Cen Neuron pro mladé vědce 2014:

Cena Neuron

Cena Neuron je prestižní ocenění, které Nadační fond Neuron na podporu vědy uděluje špičkovým českým vědcům. Cena je navržena a zhotovena v přední české designové firmě Lasvit.