Cena Neuron

Nadační fond Neuron na podporu vědy oceňuje špičkové české vědce Cenou Neuron

Cena Neuron za přínos světové vědě je určena významným představitelům české vědy působícím doma i v zahraničí, kteří ve svém oboru dosáhli významných úspěchů a mohou být vzorem a inspirací. Jedná se o zvláštní uznání Nadačního fondu Neuron výjimečným osobnostem.

Cena Neuron pro mladé vědce je udělována českým vědcům do 40 let za vynikající vědecké výsledky a jako ocenění jejich dosavadní práce a povzbuzení pro další vědeckou práci.

Cena Neuron za přínos světové vědě a Cena Neuron pro mladé vědce je každoročně udělována v oborech fyzika, chemie, matematika, medicína, společenské vědy a od roku 2016 také v oboru biologie.


Záznamy předávání Cen Neuron:

Cena Neuron

Cena Neuron je prestižní ocenění, které Nadační fond Neuron na podporu vědy uděluje špičkovým českým vědcům. Cena je navržena a zhotovena v přední české designové firmě Lasvit.