CENA NEURON:

Unikátní finanční ocenění přímo a osobně nejlepším vědcům

působícím v České republice.

Podporou excelentních vědců měníme naši společnou budoucnost.

Fungujeme díky našim mecenášům, kteří chtějí podporovat talentované vědce v jejich práci

Nezávislou vědeckou radu tvoří špičkoví vědci za každý obor, který podporujeme

Aktuálně

Nadační fond Neuron podpořil vznik autorské divadelní hry Elegance molekuly

Odkaz Antonína Holého je nepochybně v měřítku české i světové vědy ojedinělý. Jeho jméno a objevy jsou veřejnosti jen málo známé, a proto NF Neuron inicioval a podpořil vznik divadelního zpracování.

Novinky

O nás

Nadační fond Neuron je neziskovou organizací, financovanou výhradně mecenáši. Jejím cílem je podpora excelentních vědců v České republice. NF Neuron byl založen Karlem Janečkem, matematikem, podnikatelem, mecenášem a společenským reformátorem. Vědeckou radu Nadačního fondu Neuron vede prof. Pavel Hobza, mezinárodně uznávaný vědec, nejcitovanější český vědec, Distinguished Chair na Ústavu organické chemie a biochemie, AV ČR a profesor fyzikální chemie na Karlově Universitě v Praze a Palackého Universitě v Olomouci.