CENA NEURON:

Unikátní finanční ocenění přímo a osobně nejlepším vědcům

působícím v České republice.

Podporou excelentních vědců měníme naši společnou budoucnost.

Fungujeme díky našim mecenášům, kteří chtějí podporovat talentované vědce v jejich práci

Nezávislou vědeckou radu tvoří špičkoví vědci za každý obor, který podporujeme

Aktuálně

Nadační fond Neuron zahájil proces nominací na Cenu Neuron 2018

Smyslem Ceny Neuron je motivovat vědce a vědkyně v naší zemi ke špičkové vědecké práci.NF Neuron zásadně změnil způsob oceňování vědců a bude peníze spjaté s Cenou Neuron nově převádět přímo na osobní účet odměňovaných, kteří prostředky mohou využít zcela podle svého vlastního uvážení.

Novinky

O nás

Nadační fond Neuron je neziskovou organizací, financovanou výhradně mecenáši. Jejím cílem je podpora excelentních vědců v České republice. NF Neuron byl založen Karlem Janečkem, matematikem, podnikatelem, mecenášem a společenským reformátorem. Vědeckou radu Nadačního fondu Neuron vede prof. Pavel Hobza, mezinárodně uznávaný vědec, nejcitovanější český vědec, Distinguished Chair na Ústavu organické chemie a biochemie, AV ČR a profesor fyzikální chemie na Karlově Universitě v Praze a Palackého Universitě v Olomouci.